Home

Welkom op de website van Taxandria, de Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen.
De oudste erfgoedvereniging van de Kempen, gesticht in 1903, onderzoekt, stimuleert en verspreidt de geschiedenis, volks- en heemkunde van de Antwerpse Kempen en Turnhout.

Taxandria organiseert jaarlijks vier wetenschappelijke lezingen en een cultuurhistorische uitstap. De lezingen zijn publiek toegankelijk en gratis; de uitstappen zijn voorbehouden aan de leden. Daarnaast richt de kring bij gelegenheid cursussen, museumbezoeken en tijdelijke tentoonstellingen in.
Het programma wordt aan de leden bekend gemaakt in het kwartaal ledenblad Taxandria Nieuws. Daarin worden ook verslagen en korte artikels opgenomen. Jaarlijks geeft de kring ook een jaarboek uit met wetenschappelijke bijdragen over de geschiedenis van de Kempen en Turnhout, het bewaarde erfgoed, heemkunde e.a. Beide publicaties zijn in het lidgeld inbegrepen.
De leden hebben ook gratis toegang tot de stedelijke musea van ‘Archief & Musea Turnhout’: het Taxandriamuseum, het Begijnhofmuseum en het Nationaal Museum van de Speelkaart.

Wilt u graag lid worden? Klik hier voor verdere informatie.