Het jaarboek 2006 / LXXVIII

Anne De Roeck, Devotie aan de grens. Bedevaartplaatsen in de dekenij Hoogstraten in de 17de en de 18de eeuw. (p. 5-81)

Aan de hand van een bronnenonderzoek en op basis van publicaties maakt A. De Roeck in een eerste deel een status questiones op over de parochies in de dekenij Hoogstraten. In de bestudeerde periode behelsde de dekenij de gemeenten Baarle, Beerse, Brecht, Hoogstraten, Kalmthout, Loenhout, Meer, Meerle,  Merksplas, Minderhout, Oostmalle, Ravels, (Riel in Nederland), Rijkevorsel, Turnhout, Vlimmeren, Vosselaar, Weelde, Westmalle, Wuustwezel, Wortel en Zoersel.

Vervolgens worden de verschillende parochies, waar zich een bedevaartkerk bevond, besproken. Hierbij wordt aandacht besteed aan de legende die aan het ontstaan ervan ligt, wordt een historisch overzichtgegeven en worden de gebruiken  geschetst. In dit eerste deel komen de Sint-Corneliuskapel (Beerse), Sint-Leonarduskapel (Brecht), Heilig-Bloed (Boxtel en Hoogstraten), Sint-Siardus (Huijbergen, Nl.), Sint-Rumoldus (Zondereigen), Sint-Bernardus (Ulicoten, Nl.), Sint-Quirinus (Loenhout), Onze-Lieve-Vrouw (Meerle), Sint-Lucia en Sint-Quirinus (Meersel-dreef), Sint-Rochus (Merksplas) aan bod.

In een volgende aflevering worden de andere parochies besproken.
Jaak Jansen, De devotie tot de H. Odrada in de Kempen tijdens de 17de eeuw. (p. 83-98)

Het artikel beschrijft de Vita van de H. Odrada, de gebeurtenissen van de relieken van H. Odrada en de religieuze praktijken in Balen en Mol-Millegem.
Harry de Kok, “Ledighe vrouwen” in Turnhout en Herentals. Een historische verkenning (15de-20ste eeuw). (p. 99-119)

Het artikel is een geactualiseerde versie van een ouder artikel.  Het behandelt de getuigenissen die naar prostitutie verwijzen in de Kempense plattelandsgemeenten Turnhout en Herentals. Hiervoor wordt geput uit de schoutsrekeningen en andere bronnen.  Het geeft een beeld van de verschillende delicten en van de straffen die daarvoor werden gegeven.
Cedric Heerman, Het abdijdomein van de abdij van Tongerlo in de 15de -16de eeuw (met speciale aandacht voor de pachthoeves van de abdij). (p. 121-224)

De  bedoeling van het eerste deel van deze studie is een onderzoek in te stellen naar de domeinstructuur en de domeinuitbating van een middeleeuwse Kempense abdij. Na een korte inleiding worden de onderscheiden pachthoeves behandeld. Gesproken wordt over ligging, bebouwde oppervlakte, veestapel, verwerving, pachten, vroentes enz.
Harry de Kok, “Bijdrage tot de studie van Turnhoutse vondelingen en verlaten kinderen. (p. 225-261)

Het artikel is een geactualiseerde versie van een ouder artikel.  Het artikel trekt op zoek naar vondelingen en verlaten kinderen in Turnhout. Het vergelijkt en actualiseert de Turnhoutse situatie met andere plaatsen in het verleden en heden.

De procedures van het te-vondeling-leggen worden nagegaan evenals de verspreiding van het fenomeen en de juridische consequenties.