Het jaarboek 2005 / LXXVII

J. Boone, In naam van het Franse volk

In een vorige bijdrage schetste J. Boone het verloop van de boerenkrijg en de aanhouding van de twee kapiteins Corbeels en Meulemans. In deze bijdrage schetst de auteur de werking van het Franse leger en van de krijgsgerechten. Hij gaat in op de troepenverplaatsingen gedurende de Boerenkrijg en op de werking en de wetgeving van de krijgsgerechten. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van de gebeurtenissen aangaande Corbeels en Meulemans. De auteur evalueert eveneens de werking van die krijgsrechtbanken.
F. de Vel, ‘De doortocht van de Rode Zee’ en ‘De val van de muren van Jericho’ Oudtestamentische schilderijen in het Taxandria-museum

F. de Vel bespreekt twee schilderijen uit de collectie van het museum. De beide schilderijen worden zowel inhoudelijk, iconografisch als kunsthistorisch besproken.
N. Paepen, De Aard van de Zes Dorpen 1332-1822 Casusonderzoek naar een Kempense gemene heide (deel 2)

In een eerste deel handelde Nico Paepen over de vroentebrief van Hertog Jan III aan de zes dorpen (Beerse, Gierle, Lille, Vlimmeren, Vosselaar en Wechelderzande) en de voorgeschiedenis ervan. In dit tweede deel geeft hij de evolutie vanaf het ontstaan van het Land van Turnhout in 1356 tot in de Hollandse tijd. Hij wijst op de gebruikers van de aard, hun voordelen en de processen enz. Ten slotte handelt hij over de verdeling van de gemene aard onder de zes dorpen na het afschaffen van de gemene gronden tot een definitieve oplossing voor de gemeentegrenzen in de Hollandse tijd.
J Jansen, dagelijks leven in de Sint-Andrieskerk te Balen in den 17de-18de eeuw

Jansen gebruikte de kerkrekeningen om het dagelijks leven van de kerk te reconstrueren. Door het inventariëren van de betalingen komt hij te weten zowel wat er gekocht wordt als van wie en waar dingen gekocht worden. Hij kan reconstrueren welke werken aan de kerk werden verricht enz.
G. Landuyt, Nog uitdrukkingen en spreuken

In een vroeger bijdragen over zegswijzen en spreuken met speelkaarten maakte de auteur voor zijn inventarisatie gebruik van repertoria van spreuken en woordenboeken. Voor deze bijdrag gebruikte hij het dagelijkse taalgebruik in kranten, tijdschriften en gesprekken. Hierin vond hij een aantal nieuwe uitdrukkingen. Hij constateert tevens dat vele uitdrukkingen met kaarttermen nog geen standaarduitdrukkingen zijn waardoor ze nog in verschillende betekenissen kunnen gebruikt worden.
Het jaarboek 2006 zal in april 2007 verschijnen

Het zal bijdrages bevatten over de pachthoeves van de abdij van Tongerlo; over de bedevaartplaatsen in de dekenij Hoogstraten waartoe heel de Noorderkempen behoorde.