Jaarboek

Elk jaar geeft de kring Taxandria een jaarboek uit. Dit jaarboek bevat interessante bijdragen over de geschiedenis en het leven van de Kempenaars in het verleden. Daarnaast worden ook kunstvoorwerpen en erfgoedrelicten besproken en van commentaar voorzien. Hiervoor wordt een beroep gedaan op specialisten.
De redactie gaat ook op zoek naar interessante schrijvers en volgt het historisch wetenschappelijke onderzoek op de voet om zo jaar na jaar een interessante bijdrage te leveren aan het historisch onderzoek over Turnhout en de Kempen.
Als lid ontvangt u dit jaarboek elk jaar in de bus…