Geschiedenis (3)

Beginperiode (1903-1927)

De Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria werd op 23 juni 1903 officieel opgericht door enkele enthousiaste jonge intellectuelen, zoals kanunnik J.E. Jansen (ondervoorzitter), H. Van Genechten, Jules Diercxsens (secretaris) en L. Boone die werden bijgestaan door ervaren specialisten Louis Stroobant (de eerste voorzitter en archeoloog)…

Lees meer

Kanunnik Jansen (1928-1949)

Vanaf 1928 hernam Taxandria zijn activiteiten. Het nieuwe bestuur koos Kanunnik Jansen als voorzitter, die zich stilaan opwerkte als levend symbool van de Kring. De opdracht bestond uit de verdere uitbouw van het museum en het heractiveren van de werking van de Kring door het…

Lees meer

Na-oorlogse periode (vanaf 1949)

Het was geen eenvoudige klus om een opvolger te zoeken voor dit symbool van Taxandria. Op voorstel van ondervoorzitter K. Van Nyen viel de keuze op ridder A. van den Hove d’Ertsenryck, de latere voorzitter van de rechtbank. Tijdens zijn dertigjarig voorzitterschap (1949-1979) beleefde de…

Lees meer