Jaarboek 1976, XLVIII

 • Liber amicorum Raymond Peeters
 • Wat een archivaris lijden (verblijden) kan (E. Van Hemeldonck), p.7
 • Bibliografie R. Peeters (H. de Kok), p.17
 • Sporen uit de IJzertijd te Goirle (G. Beex), p.30
 • Ringwalheuvels in de Kempen. Bronstijd: Typologie en datering (L. Van Impe), p.38
 • Mencia de Mendoza op het kasteel van Turnhout (F.A. Brekelmans), p.59
 • Ambrosius van Hulsel (1744-1798), uit Turnhout, archivaris van de abdij van Averbode (T.J. Gerits), p.67
 • Enkele aspecten van de rechtspraak te Herentals tijdens het Ancien-regime (J.M. Goris), p.86
 • Abdijbezit van Tongerlo te Turnhout (M.H. Koyen), p.93
 • Wetenswaardigheden uit de Beloken Tijd te Heist-op-den-Berg (R. Lambrechts), p.111
 • De vrome stichtingen van Aart van Crayenhem en Joanna van Stevoort (E. Persoons), p.121
 • De voogd van Malle (F.L. Van den Wijngaert), p.129
 • De benoeming van Jhr. G.A. de Fierlant tot hoofdschout door Frederik Willem I van Pruisen in 1732. Een voorbeeld van besluitvorming in de XVIIIde eeuw (F. Vanderputte), p.141
 • Turnhout in het nieuws te Antwerpen (R. Van Passen), p.161
 • Zijluiken van het retabel van het Sint-Jorisaltaar uit de Sint-Michielskerk te Brecht, nog steeds een vraagteken (R. Foblets), p.181
 • Over de interpretaties van de werken van Jeroen Bosch (P. Gerlach), p.191
 • Laat nu de beiaard… spelen (J. Lauwerys), p.201
 • Bosch’ zogeheten “Verloren Zoon” (R.H. Marijnissen), p.217
 • De dichter Constantijn Huygens te Turnhout (A. Keersmaekers), p.225
 • Het lied van de boer (L. Gelber), p.239
 • De vervlaamsing van het onderwijs in het Heilig Graf te Turnhout (M. Hereswitha), p.247
 • Iets over het Turnhouts doen en laten (J. Aerts), p.259
 • Weerspreuken (Y. Collier), p.267
 • Een 16e eeuws registertje met spreekwoorden (H. Mandos), p.283
 • De sociale dimensie in het Oostkempische volksverhaal (A. Roeck), p.293
 • Volksdevoties te Oud-Turnhout (E. Van Autenboer), p.307