Lezing ‘Les salines de Salins valent bien Turnhout’

Op donderdag 20 oktober 2022 om 20.00 uur zal em. prof. dr. Fred Stevens een lezing houden op de zolder van het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28:

‘Les salines de Salins valent bien Turnhout’

De ruil van het Land van Turnhout tegen de zoutziederijen van Salins tussen Filips Willem, prins van Oranje, en de aartshertogen Albrecht en Isabella (1612-1618)

In 1544 bij het overlijden van René de Chalon, prins van Oranje, erft Willem de Zwijger diens goederen in het vrijgraafschap Bourgondië (Franche-Comté) en zijn aandeel in de zoutziederijen te Salins. Eind 1567, begin 1568 worden de goederen van Willem de Zwijger door de Raad van Beroerten geconfisqueerd. Bij het huwelijk van aartshertog Albrecht met de infante Isabella schenkt Filips II zijn dochter als bruidsschat o.a. de bezittingen in het vrijgraafschap Bourgondië. In 1601 heffen de aartshertogen de confiscatie van de goederen van Willem de Zwijger op, maar behouden de zoutwinningen. Pas in 1612 wordt door bemiddeling van de franciscaan Jan Neys een overeenkomst met Filips Willem, prins van Oranje, gesloten waarbij diens eigendom in de zoutmijnen van Salins aan de aartshertogen worden overgedragen in ruil voor het Land van Turnhout. Deze overeenkomst stuit op verzet bij de Staten van Brabant. In 1614 wordt een aangepaste deal geratificeerd en komt Turnhout in handen van de prins van Oranje. Na diens overlijden keert het Land van Turnhout in 1618 terug naar het domein van het hertogdom Brabant.

Fred Stevens (°Ukkel 1953) studeerde rechten en geschiedenis aan de KU Leuven. Hij promoveerde in 1989 tot doctor in de rechten op een proefschrift over het Antwerpse notariaat tijdens de periode 1794-1814. Van 1982 tot 1993 was hij advocaat aan de balie te Antwerpen. Van 1982 tot zijn emeritaat in 2013 was hij verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te Leuven.

Fred Stevens verricht onderzoek en publiceerde diverse boeken en artikels over de gevolgen van het Verlichtingsdenken en de Franse revolutie op de instellingen en het recht, over de universiteitsgeschiedenis evenals over de geschiedenis van het notariaat. Daarnaast beoefent hij ook publieksgeschiedenis. Hij werkte onder mee aan De kleine geschiedenis van de Kempen in 20 dagen (2007-2009) en Turnhout van A tot Z (2016). Hij publiceerde, samen met A. Tixhon, De geschiedenis van België voor Dummies (2011). Hij is actief in verschillende wetenschappelijke en culturele binnen- en buitenlandse verenigingen. Hij is ook ondervoorzitter van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen Taxandria.