Oorlogsschade Turnhout 1919-26

Lezing door mr. Femke Jansen
donderdag 8 december 2022
20:00 uur
Zolder van het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28

De rechtbank voor oorlogsschade in Turnhout na de Eerste Wereldoorlog (1919-1926)

 

‘Nooit meer oorlog’. Deze boodschap staat in vier talen op de IJzertoren in Diksmuide. Het is een boodschap van hoop die na de Eerste Wereldoorlog werd verspreid. België is namelijk zwaargehavend uit de Eerste Wereldoorlog gekomen. De burgers hadden massaal geleden. Nog voor het einde van de Eerste Wereldoorlog, op 11 november 1918, nam België reeds initiatieven tot herstel van deze oorlogsschade. Eén van deze initiatieven was de oprichting van tijdelijke rechtbanken voor oorlogsschade. In elk gerech­telijk arrondissement werd een rechtbank opgericht, zo ook in Turnhout. Gedurende zeven jaar heeft deze rechtbank maar liefst 9748 zaken beslecht.

Dit aantal is niets in vergelijking met de Westhoek waar alleen al de rechtbank voor oorlogs­schade in Ieper 100.000 schade­gevallen behandelde. Toch is het de moeite waard om ook de schadegevallen uit de Kempen onder de loep te nemen en zo te zien wat burgers te verduren hebben gekregen tijdens de Groote Oorlog. Zo zijn er de vele deportaties van Kempenaars naar Duitsland of Frankrijk, de vele schade­gevallen ten gevolge van de ‘Dodendraad’ en de vele vernielingen en plunderingen veroorzaakt door de Duitse bezetter.

Femke Jansen (°1996) behaalde in 2019 het diploma bedrijfs­mana­gement-rechts­praktijk aan de Thomas More Hogeschool. Na een schakelprogramma aan de Universiteit Antwerpen behaalde Femke haar diploma van master in de rechten aan dezelfde universiteit in juni 2022. Momenteel werkt zij als advocaat-stagiaire bij Allaerts advocaten in Turnhout.  Voor haar masterthesis heeft zij, onder leiding van haar promotor prof. dr. Sebastiaan Vandenbogaerde, onderzoek gedaan naar de rechtbank voor oorlogsschade in Turnhout na de Eerste Wereldoorlog (1919-1926).