De wereld rond 1000. Ansfried, Thorn en vroege (motte)burchten in het oude hertogdom Brabant

We nodigen u graag uit voor de lezing van:

donderdag 6 december om 20.00 uur
op de zolder van het Taxandriamuseum.

Drs. Bas Aarts
zal een uiteenzetting brengen over:
"De wereld rond 1000. Ansfried, Thorn en vroege (motte)burchten in het oude hertogdom Brabant".

In de lezing zullen twee onderzoeksthema’s van de spreker worden verbonden.

  • Allereerst wordt een blik geboden op de wereld rond het jaar 1000 met als centrale figuren Ansfried, graaf van Hoei (985) en graaf ergens binnen de gouw Brabant en zijn vrouw Hereswind of Hilsondis. Het echtpaar stichtte omstreeks 990 de abdij van Thorn in de Maasstreek. Vanuit haar eigen erfgoed schonk Hereswind aan deze abdij uitgebreid bezit in westelijk Texandrië, met daarbij vermoedelijk ook goederen te Turnhout.
  • De wereld rond 1000 is ook de periode dat we de eerste echte burchten als versterkte woonplaatsen voor de adel zien verschijnen in de Lage Landen. Er werd druk geëxperimenteerd met verschillende burchtvormen, waaruit met name de motte-burcht (op een kunstmatige verhoging) zich zou ontwikkelen tot een populair kasteeltype voor de periode 1000-1250. De lezing zal de evolutie van dit type behandelen en daarbij ook voorbeelden tonen van dergelijke motte-burchten in de provincie Antwerpen. Dit laatste met name gebaseerd op het lopend onderzoek naar de motte-burchten in het voormalig hertogdom Brabant.

U bent van harte welkom. De toegang is gratis.

In samenwerking met het Taxandriamuseum (Musea Turnhout)