Schepenakten Turnhout 1342 tot 1460

De schepenbank van Turnhout ontstond in de dertiende eeuw. Anders dan vandaag was één van de primaire bevoegdheden van de schepenen het bezegelen van privaatrechtelijke overeenkomsten. Voor de betrokken partijen werd een schepenbrief met zegel opgesteld. Van deze overeenkomsten werd een register bijgehouden. Het oudste nog bestaande register (nr. 649) vangt aan in 1428. Zo bestaat er tot en met de annexatie bij Frankrijk aan het eind van de achttiende eeuw een ononderbroken reeks van overeenkomsten die een unieke bron vormen voor de geschiedenis van Turnhout en haar ommeland. Al deze informatie is min of meer chronologisch gerangschikt. Maar zonder klappers of indices op de registers is het steeds zoeken naar de spreekwoordelijke naald in de hooiberg.

Dankzij het monnikenwerk van Jef Van den Bergh zijn de oudste drie schepenregisters (nrs. 649 tot 651 met als datering 1428 tot 1460) ontsloten in een databank. Hieraan werden ook indices toegevoegd op losse schepenbrieven die vandaag in het Stadsarchief Turnhout worden bewaard (plaatsingsnummer A 114/4 en A 066/6) waarvan de oudste reeds begint in 1342.

Voor meer informatie over de werking van de Turnhoutse schepenbank en de inhoud van de schepenregisters kan men zich ook tot enkele jaargangen van het Jaarboek van Taxandria wenden.

Bekijk hier de databank (formaat: .xlsx)