Fricxkaart,1712

Taxandria Nieuws

Elk kwartaal ontvangen onze leden het ledenblad "Taxandria Nieuws". Dit zijn de voornaamste artikels die hierin sedert 2008 veschenen zijn.

Overzicht

Jaargang 2020, nummer 1

 • Verslag lezing Nicole Ceulemans over J.B. Bruggeman (Sam Van Clemen)
 • Nieuws uit het Taxandriamuseum (Peter Hofland)
 • De Ereprijs Van Den Bossche in het Koninklijk Verbond van Sint-Jorisgilden
 • Een winnaar van onze wedstrijd (Frans Snijders)
 • Erfgoedbomen en buitenhoven in en rond Turnhout (deel 18): de Paai, de Heihoef en omgeving (Bert Hendrickx)
 • Tur’Nouveau
 • Onverwacht bezoek in Zevendonk
 • In memoriam Lou Jansen (Yves De Bont)
 • Aanwinsten nieuwe boeken Wetenschappelijke Stadsbibliotheek Taxandria in 2019
 • Op zoek naar kunstwerken van Jhan Paulussen
 • Een schenking van een stukje van het archief van de Brood- en Banketbakkersbond van Turnhout

Jaargang 2019, nummer 4

 • Verslag lezing Machteld Venken “Wat leren Poolse soldaten in de Kempen en Vlaanderen ons over de Europese geschiedenis?” (Sam Van Clemen)
 • Toespraak 75 jaar Bevrijding van Turnhout (Bert Hendrickx)
 • Herdenking Wapenstilstand 2019
 • Een incunabel in het Stadsarchief : Lavacrum conscienti[a]e (Alain Vanhove)
 • Boekbespreking: Gustaaf Vandenheuvel (Sam Van Clemen)
 • Boekbespreking: Poppel, een Kempisch dorp in woord en beeld (Sam Van Clemen)
 • Erfgoedbomen en buitenhoven in en rond Turnhout (deel 17): Corsendonk, de Wouwer, Hoeve Vandamme, de Molenhoeve en de Bremelshoeve als plaatsen van ontspanning (Bert Hendrickx)
 • 54ste Algemeen-Kempisch Congres in Geel

Jaargang 2019, nummer 3

 • Verslag lezing Frieda Sorber, “Kleren in de Kempen tussen streekdracht en confectie” (Sam Van Clemen)
 • Verslag inhuldiging herdenkingsmonument Zevendonk
 • Bedankingsfeest bestuursleden
 • Taxandria Jaarboek gepubliceerd en Cultuurmarkt
 • Ontvangst bevrijdingscolonne op de Grote Markt
 • Erfgoedbomen en buitenhoven (deel 16) de Antwerpsesteenweg richting Vosselaar (Bert Hendrickx)
 • Een mooie schenking
 • Publicatie over Jean-Baptiste Bruggeman

Jaargang 2019, nummer 2

 • Verslag lezing door ‘Militaire herfstmanoeuvres op de Ravelse heide ten tijde van het Koninkrijk der Nederlanden (1820-1829)’ (Sam Van Clemen)
 • Uitnodiging zondag 5 mei, Inhuldiging herdenkingsmonument voor overleden piloten in Zevendonk
 • Provinciale Infodag Archeologie op 14 mei 2019
 • Congres CSLVK op zaterdag 5 oktober 2019
 • Werkbezoek aan de Heilig-Hartkerk en de historische begraafplaats van de Kwakkelstraat op 5 maart
 • Nicolaes Cleynaerts en Driedo (Guido Landuyt)
 • 50 jaar centraal altaar in de Sint-Pieterskerk (Bert Hendrickx)
 • Echelkuil en landhuis Misonne : vermoedelijke historiek van de echelkuilen en de Kerperkuil aan de Liereman (Jean-François Misonne)
 • Erfgoedbomen en buitenhoven in en rond Turnhout (deel 15): Lokeren, Lokerenakkers en Piepenholle (Bert Hendrickx)
 • Schenking van een sabel van de Turnhoutse burgerwacht (Bert Hendrickx)
 • Schenking archief Jeugdclub Kempen 1966-1973
 • Schenking foto’s en info Lokerenkapel
 • Theo Op de Beeck, een recent teruggevonden autobiografie
 • In memoriam Jos Geenen (Griet Geenen)

Jaargang 2019, nummer 1

 • Een geschenk voor u! Drie boeiende boeken
 • Uitnodiging zondag 5 mei, Inhuldiging herdenkingsmonument voor overleden piloten in Zevendonk
 • Verslag lezing Bas Aarts: De wereld rond 1000. Ansfried, Thorn en vroege (motte)burchten in het hertogdom Brabant (Sam van Clemen)
 • Promotie van de ‘Taxandriagang’ tijdens ‘Leve(n)de Bib’
 • Een boeiende vondst: de notulen van “Rederykkamer Broeder-liefde & Trouw” (1839-1840) (Bert Hendrickx)
 • Erfgoedbomen en buitenhoven in en rond Turnhout (deel 14): de Heizijde (Bert Hendrickx)
 • Aanwinsten nieuwe boeken Wetenschappelijke Stadsbibliotheek Taxandria in 2018
 • Bijzondere restauratie in het Taxandriamuseum: het portret Maria van Zimmeren en pastorale van Xavéry (Peter Hofland)
 • Oproep 30 jaar Trefpunt ’t Toreke
 • ‘Bijzondere Wachtkorpsen in Balen tijdens de Tweede Wereldoorlog’ (Sam Van Clemen)
 • Jozef Schellekens in het nieuwste volume van het Nationaal Biografisch Woordenboek

Jaargang 2018, nummer 4

 • Verslag lezing Christian Raskin: het verhaal van de Turnhoutse molens (Gib Van der Celen)
 • Wat moet dat kosten? De grootboeken en de financiële bewijsstukken van de Stad Turnhout (Bart Sas)
 • Correspondentie met het college van Geel (Guido Landuyt)
 • Erfgoedbomen en buitenhuizen (deel 13): Het gezin Raedts en de villa Josée in het Zwaneven (Bert Hendrickx)
 • Boekbespreking: Flamingantisme in Ramsel, Paul Jans (Sam Van Clemen)
 • Een korte historiek van de Gierledreef (Guido Landuyt en Bert Hendrickx)
 • Schenking Johan Verheyen en Margaretha Dierckx
 • Schenking vaandel Kempe(n)vrienden
 • Tentoonstelling Handwerk Bandwerk
 • Nieuws uit het Turnhoutse stadsarchief
 • Turnhoutse kinderliedjes uit 1938
 • In memoriam Christian Boone (Bert Hendrickx)
 • Overlijden Pieter-André Melis
 • Herwaardering graven in de Kwakkelstraat
 • Nog een ontdekking i.v.m. architect Jozef Schellekens
 • Marcel Gielis wint het Jozef Weyns-eremerk 2018
 • Koen Aerts wint de jaarprijs Wetenschapscommunicatie
 • Foto’s van bruggen tijdens en vlak na WOII online

Jaargang 2018, nummer 3

 • Verslag lezing door Jean van Gils over ‘een nieuwe kijk op de Slag van Tielenheide (Sam Van Clemen)
 • Enkele foto’s van de uitstap van zaterdag 19 mei: Waterliniefront in Vechten en stadsbezoek aan Utrecht
 • Het Klein Seminarie van Hoogstraten en Vlaamsgezindheid (Guido Landuyt)
 • Een recent teruggevonden architectuurparel van Jozef Schellekens (Bert Hendrickx)
 • De collectie(s) van Jos Aerts in het Stadsarchief Turnhout (Bart Sas)
 • Erfgoedbomen en buitenhoven in Turnhout (deel 12):
 • De Wieltjens en de Steenweg op Merksplas (Bert Hendrickx)
 • Wie is de oudste onder ons? (Robert Stouthuysen)
 • Het archief van de Turnhoutse Melkvereniging (Bert Hendrickx)
 • Herinneringen naar aanleiding van het overlijden van mevr. Jacqueline Boone-Dierckx (Bert Hendrickx)
 • Turnhout vroeger en nu, de nieuwe publicatie van Willy Van Sprengel
 • Schooltijdschriften
 • Aanstelling van een intergemeentelijk archivaris

Jaargang 2018, nummer 2

 • Uitstap zaterdag 19 mei: Waterliniefront in Vechten en stads-bezoek aan Utrecht
 • Uitnodiging nocturne voor Taxandrialeden
 • Fototentoonstelling ‘Serene Schoonheid ‘
 • Verslag lezing door dr. Koen Aerts: Bevrijding, collaboratie en repressie (Sam Van Clemen)
 • Een nieuwe privacywetgeving… ook voor de Kring
 • Een geslaagde zoektocht naar de neergestorte Handley Page Hampden in Zevendonk (Bert Hendrickx)
 • Een toevallige vondst: een oude kilometerpaal (Rob Daniëls )
 • 250 jaar geleden: Julien-Ghislain de Pestre werd heer van Turnhout (Bert Hendrickx)
 • Nieuwste LiDAR-technologie gebruikt in Kempisch archeologisch en historisch onderzoek (George Melis en Bert Hendrickx)
 • Verkennend onderzoek naar sporen van Ravels Kamp (Bert Hendrickx)
 • Bunker (WOI) aan de fietsersbrug opnieuw zichtbaar
 • Erfgoedbomen en buitenhoven in Turnhout (deel 11):
 • De omgeving van Schorvoort met o.a. de villa’s ’t Santvliet, Schorvoirt en Het Heiken (Bert Hendrickx)
 • Priesters en religieuzen in Vlaanderen sinds 1750. Bouwen aan een biografisch repertorium in Odis
 • Uitzonderlijke schenkingen

Jaargang 2018, nummer 1

 • Verslag lezing ‘Feestcultuur in Turnhout’ (Sam Van Clemen)
 • 150 jaar Xaverianen in Turnhout, start van een feestjaar
 • Oproep schenking boeken voor de handbibliotheek Taxandria
 • Boekbespreking catalogus ‘Manen en laarzen’ (Sam Van Clemen)
 • Boekbespreking ‘Ik druk u van verre de hand’ (Sam Van Clemen)
 • Een geslaagd 52ste Algemeen-Kempisch Congres
 • 250 en 350 jaar geleden: twee eigenaars van het Huis metten Thoren (Bert Hendrickx)
 • Unieke Turnhoutse octrooipaal (bijna) gered (Paul Meeus)
 • Erfgoedbomen en ander groen in Turnhout (deel 10): de Steenweg op Mol met o.a. de villa’s Ons Genoegen en Ten Beuken (Bert Hendrickx)
 • Schenking van een grenspaal van 1647, deel II (Bert Tops en Bert Hendrickx)
 • Schenking legerdocumenten Jan Van Mierlo
 • Juiste bestemming voor het archief van “Den Bunt”
 • Schenking foto’s E.H. Frans Van Heertum
 • Op zoek naar Kempense zoeaven, soldaten van de paus

Jaargang 2017, nummer 4

 • Verslag lezing ‘Ketters en papisten: 500 jaar reformatie en contrareformatie in Turnhout en de Kempen’ door dr. Gert Gielis op donderdag 14 september (Esther Van Thielen)
 • Verslag van de lezing “De site van het Kursaal van Turnhout, van de bronstijd tot nu” door Jan De Beenhouwer, Stephan Delaruelle en Bert Hendrickx (Sam Van Clemen)
 • Jacques Boone 90 jaar! (Bert Hendrickx)
 • Erfgoedbomen en ander groen in Turnhout (deel 9): de dreef van de Steenweg op Antwerpen naar Flipkesvijver (George Melis)
 • Foto van Duitse militairen tijdens WOI met een ruimere blik op de Guldensporenlei, de Tichelarijstraat en de groene omgeving (Bert Hendrickx)
 • Schenking van een grenspaal van 1647 (Bert Hendrickx)
 • Herwaardering omgeving van de bunker (WOI) in de buurt van de fietsersbrug over de Vaart (Bert Hendrickx)
 • Schenking voorwerpen, archief en boeken E.H. Jos Van Bedaf

Jaargang 2017, nummer 3

 • Tentoonstelling in het Taxandriamuseum: “Manen en laarzen. Bijzondere verschijningen tijdens Turnhoutse veldslagen”.
 • Verslag van de lezing “De oude Kempen waar de heide de hemel raakt” door Marc Smets (Sam Van Clemen)
 • Overhandiging archief Christian Boone
 • Studentenvereniging ‘De Gemeenschap’ (Antoon Van Mierlo en Bert Hendrickx)
 • Leven van den Heyligen Paus en Martelaer Cornelius, Welken gevierd word te Beersse by Turnhout: een 19e- eeuwse Turnhoutse ‘centsprent’ (deel 2) (Willy Buysse)
 • Foto van Duitse militairen tijdens WOI
 • Erfgoedbomen en ander groen in Turnhout (deel 8): de Steenweg op Oosthoven en reservaat Den Doolhof (Bert Hendrickx)

Jaargang 2017, nummer 2

 • Verslag van de lezing De bevrijding van de Kempen (1944) door dhr. Gorik Goris (Sam Van Clemen)
 • 500 jaar Rembert Dodoens
 • 100 jaar geleden: een reglement van Voetbalclub Alberta in Turnhout (Sam Van Clemen)
 • 50 jaar geleden: de brand in de Brusselse Innovation, met drie ‘Turnhoutse’ slachtoffers (Bert Hendrickx)
 •  Schenking erfgoedcollectie Willy Van Sprengel aan stadsarchief van Turnhout (Bert Hendrickx)
 • Een korte historiek van N.V. J. Van Mierlo-Proost (Antoon Van Mierlo)
 • Leven van den Heyligen Paus en Martelaer Cornelius, Welken gevierd word te Beersse by Turnhout: een 19de-eeuwse Turnhoutse ‘centsprent’ (deel 1) (Willy Buysse)
 • Erfgoedbomen en ander groen in Turnhout (deel 7): de Graatakker en enkele omliggende buitenhoven (Bert Hendrickx)
 • Natuurpuntafdeling Turnhoutse Kempen: hun standpunt i.v.m. Valkerij (Richard Vergaelen)
 • Foto van Duitse militairen in Turnhout
 • Boekbespreking: Van het kasteel naar het front (Sam Van Clemen)

Jaargang 2017, nummer 1

 • Lof der Zotheid, een mooi geschenk van Robert baron Stouthuysen aan de Taxandrialeden
 • Verslag huldemoment, lezing en boekvoorstelling: ‘Van het kasteel naar het front. Het oorlogsdagboek 1914-1918 van Jozef Simons’ (Luc Deckx)
 • Jozef Simons en de Taxandriakring…
 • Kort beeldverslag tentoonstelling: Leraar, schrijver, tolk, frontsoldaat. Jozef Simons en de Groote Oorlog’
 • Voorstelling educatieve zoektocht voor kinderen
 • Foto van Duitse militairen op de fiets
 • Schenking fotoalbum midden 19de eeuw
 • 100 jaar geleden overleed Jérome Wanty (Bert Hendrickx)
 • Erfgoedbomen in Turnhout (deel 6): de mammoetboom en andere bomen rond Cultureel Centrum De Warande en het kasteel (Bert Hendrickx)
 • Boek Turnhout van A tot Z, Een stedelijke biografie
 • TRAM41 heet voortaan Musea Turnhout
 • Museumgids Johan Van Gorp “met pensioen”
 • Kent u Erfgoed Noorderkempen al?
 • In memoriam Luc Coenen (1962-2016) (Erik Aerts)

Jaargang 2016, nummer 4

 • Tentoonstelling: Leraar, schrijver, tolk, frontsoldaat. Jozef Simons en de Groote Oorlog’
 • Tentoonstelling: 100 jaar Vluchtoord Uden
 • Verslag lezing door dhr. Gib Van der Celen op donderdag 29 september: Enkele gedachten bij 200 jaar kerkhof aan de Kwakkelstraat in Turnhout’ (Luc Deckx)
 • Korte terugblik op lezing: Turnhoutse vluchtelingen in Vluchtoord Uden tijdens WOI
 • Schenking boomschijf beuk van de Warande aan het Natuurpuntmuseum
 • Schenking verslagenboeken Brepols
 • De kadasterplannen in het Stadsarchief Turnhout (Bart Sas)
 • Erfgoedbomen in Turnhout (deel 5): het Stokt (Bert Hendrickx)
 • Foto van Duitse militairen die Kerstmis 1915 vieren (Bert Hendrickx)
 • Boekbespreking: Den Boulevard (Sam Van Clemen)
 • Schenking medailles en eretekens van Jos Huybreghts
 • Bespreking en datering van de lithografie “Abbaye de N. Dame de la Trappe du S. Coeur, Westmalle” (Willy Buysse)
 • Oude gebouwen van Janssen Pharmaceutica maken plaats voor Welzijnscampus Dr. Constant Janssen (Bert Hendrickx)

Jaargang 2016, nummer 3

 • Verslag wandeling De Vaart Verjaart: 22 mei
 • Verslag lezing door dhr. Jan Bastiaens: 1000 jaar landschap en landbouw in de Kempen (Marie-Paule Peeters)
 • 100 jaar Groote Oorlog – Jozef Simons
 • Schenking persoonlijk archief politiek gevangene Jos Huybreghts aan de Taxandriakring en officiële overhandiging aan het Stadsarchief van Turnhout (Bert Hendrickx)
 • Viering 200 jaar begraafplaats in de Kwakkelstraat
 • Inzegening nieuw Mariabeeld aan de Lourdesgrot van het Stokt op 29 mei (Bert Rosseels en Piet Ardui)
 • Het Koninklijk Verbond van Sint-Jorisgilden (Frans Snijders)
 • Een korte tekst uit de rubriek “Voor onze Kempische jongens” in de “Stem uit België” van 6 oktober 1916
 • Erfgoedbomen in Turnhout (deel 4): de Twaalf Apostelen aan de Klein Engelandhoeve (Bert Hendrickx)
 • TRAM41 en Erfgoed Noorderkempen zijn verhuisd
 • Foto van Duitse militairen aan het treinstation
 • Boekvoorstelling: De Kempen bevrijd 1944, door Frans Herwig JansenU, Bernard Clymans en Gorik Goris (Sam Van Clemen)
 • Boekbespreking "politieke biografie van Karel Van Miert, Strijder voor Europa" van Bart Hellinck (Jef Abbeel)
 • Boekbespreking "Waarom ik de Indianen wil redden. Op zoek naar het kruis van Sitting Bull" van Karl Van den Broeck (Sam Van Clemen)

Jaargang 2016, nummer 2

 • 100 jaar Groote Oorlog – Jozef Simons
 • Verslag lezing door Karl van den Broeck op donderdag 24 maart: 'Waarom twee Turnhoutenaars de indianen wilden redden' (Marie-Paule Peeters)
 • Viering 200 jaar begraafplaats in de Kwakkelstraat
 • TRAM41-medewerkster Maria Wouters met pensioen! (Bert Hendrickx)
 • Serafin Lambreghts, Thadeus Spaeninckx en de verkiezingen van 1912 in Turnhout (Guido Landuyt)
 • Erfgoedbomen in Turnhout (deel 3): Veteranenbomen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog [aan Villa Verwaest, Steenweg op Merksplas] (Bert Hendrickx)
 • Adjudant Alfons Van Hoeck getuigt over WOI
 • Foto van Duitse militairen in de tuin van het Turnhoutse Soldatenheim (Sam Van Clemen en Bert Hendrickx)
 • Unieke dagboekfragmenten uit de Eerste Wereldoorlog van dame Renée de Kerchove de Denterghem (Bert Hendrickx en Natacha Gilliot)
 • Het smeekgebed / smeeklied van de Eerste Wereldoorlog teruggevonden door E.H. Jos Van Bedaf (Jos Van Bedaf en Bert Hendrickx)
 •  Reacties van leden: foto Sint-Eloi
 •  Reacties van leden: Turnhoutse schoorstenen

Jaargang 2016, nummer 1

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Verslag van de lezing door dhr. Harry de Kok: kennismaking met een wereldberoemd Turnhoutenaar Dr. Paul Janssen (Sam Van Clemen)
 • 300 jaar geleden: de grote brand van het oud stadhuis
 • 50 jaar Ruiterclub De Dreven
 • Verslag Wereld Valkerijdag in het Taxandriamuseum
 • Verslag voorstelling website Kempense Klaprozen
 • Schenking archieven en films familie Christian Boone (Bert Hendrickx)
 • Nieuwe locatieverantwoordelijke Taxandriamuseum [Peter Hofland]
 • Turnhout Groen- en bloemenstad 2016
 • Erfgoedbomen in Turnhout (deel 2): Herinneringsboom “Leopoldinum” in de achtertuin van het voormalige Torenhuis aan de Grote Markt (Bert Hendrickx)
 • Gezocht en gevonden: een houtschijf van de oude beuk aan de Warande (Bert Hendrickx)
 • Aandacht voor Turnhoutse fabrieksschoorstenen (Bert Hendrickx)
 • Herdenking en activiteiten rond 150 - 170 jaar Vaart
 • Schenking foto van Taxandria - en stadsbestuur, 1934
 • Een gedenksteen in de Vredestraat (Sam Van Clemen)
 • Boekbespreking: Renier Snieders, geneesheer in de 19de eeuw (Sam Van Clemen)
 • Foto van het Meldeamt in de Sint-Antoniusstraat (Sam Van Clemen en Bert Hendrickx)
 • Monument van de Eerste Wereldoorlog
 • De militaire begraafplaats van Oeren (Rob Cornelissen)
 • De Franse Omwenteling en de gevolgen voor het gildeleven (Frans Snijders)
 • uit de Taxandriacollectie: Enkele beeldhouwwerken van War Van Asten (Marie-Paule Peeters en Bert Hendrickx)

Jaargang 2015, nummer 4

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Verslag van de lezing door prof. dr. em. Els Witte: Het Verloren Koninkrijk, het harde verzet van Belgische Orangisten tegen de revolutie 1828-1850 (Sam Van Clemen)
 • Redactiesecretaris Guido Landuyt geeft de fakkel door aan bestuurslid Bert Tops (Bert Hendrickx)
 • 125 jaar handboogmaatschappij De Nieuwe Olijftak uit Hoogstraten (Frans Snijders)
 • Waardevolle vondst, Minderhout augustus 2015 (Frans Snijders)
 • Droevig nieuws uit de Taxandriatuin
 • Erfgoedbomen in Turnhout (deel 1): De unieke Ginkgo Biloba-boom in de Hofpoort (Bert Hendrickx)
 • Een geslaagde zoektocht naar een adellijk portret [Patrice François de Neny ] (Bert Hendrickx)
 • Nieuwe, volledige lijst Turnhoutse gesneuvelden WOI (Bert Hendrickx)
 • Schenking uitgebreid scoutsarchief
 • Boekbespreking: 40 jaar Vzw Technico (Sam Van Clemen)
 • Boekbespreking: IJsboerke (Sam Van Clemen)
 • Een beknopte levensschets van Benedictus Marie Leflot - Depelchin (Paul Thijs)
 • Een schilderij uit de Taxandriacollectie: Terugkeer van de bedevaart naar Scherpenheuvel van Bernard De Pooter (Marie-Paule Peeters)
 • Monument van de Eerste Wereldoorlog

Jaargang 2015, nummer 3

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Verslag lezing: Elitevorming binnen Turnhoutse en Kempische boerengemeenschappen in de vijftiende en zestiende eeuw door dr. Eline Van Onacker (Lut Dubois)
 • Beknopt verslag voorjaarsuitstap: Erfgoedwaarden in een natuurgebied: landschap De Liereman (3 mei)
 • Verslag nocturne in het Taxandriamuseum, vrijdag 5 juni
 • Boekbespreking: Inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen (Sam Van Clemen)
 • Boekbespreking: Kinder- en volksprenten in de Nederlanden 1650-1950 (Sam Van Clemen)
 • Processies in Turnhout (Guido Landuyt en Marcel Gielis)
 • Toespraak door Jozef Wauters: oorlogsverleden van Gustaaf Wauters en familie (Jozef Wauters)
 • Een vondst i.v.m. de Eerste Wereldoorlog in Turnhout (vervolg)
 • Diefstal houten beeld in kapel Herentalsstraat

Jaargang 2015, nummer 2

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Verslag lezing door dhr. Sander Wassing: Alva’s Raad van Beroerten. Zestiende-eeuwse beeldenstormers uit Turnhout veroordeeld door de ‘Bloedraad’ (1568) (Sam Van Clemen)
 • Fotoverslag lezing door dr. Marcel Gielis op dinsdag 3 maart: schilderij ‘De Triomf van de Heilige Kerk’ (1620)
 • Bezoek aan sigarenfabriek De Hertogh in Arendonk
 • Een nieuwe lessenaar voor de Taxandrialezingen
 • Boekbespreking: Veertig jaar Maurits Sabbebibliotheek (Sam Van Clemen)
 • Merkwaardige vondst in Turnhout: een kanonskogel
 • Een vondst i.v.m. de Eerste Wereldoorlog in Turnhout (vervolg)
 • De Turnhoutse parochies, hun processies en de processie van Zevendonk (Guido Landuyt en Marcel Gielis)
 • W.O. I: Een volbloed ruiter van de 5e Lansiers in de cockpit van een tweedekker Bréguet 14 (Jacques Boone)

Jaargang 2015, nummer 1

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Verslag stadswandeling De Groote Oorlog in Turnhout
 • Verslag lezing door Sam Van Clemen: Turnhout tijdens de Eerste Wereldoorlog (Jef Abbeel)
 • Fotoverslag bezoek arbeidershuis van 60 jaar terug
 • Boekvoorstelling De Tweede Wereldoorlog in Turnhout. Het fotoalbum van Kolonel Newton
 • Heruitgave MN7 (Jacques Boone)
 • Twee vondsten i.v.m. de Eerste Wereldoorlog in Turnhout (Bert Hendrickx)
 • In memoriam dhr. Jos Huybreghts (Bert Hendrickx)
 • Boekbespreking: 40 jaar Jeugdcentrum Wollewei (Sam Van Clemen)
 • Boekbespreking: religieus leven in Turnhout tijdens de Eerste Wereldoorlog (Sam van Clemen)
 • Immense archief van De Warande overgedragen aan het Stadsarchief

Jaargang 2014, nummer 4

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Verslag lezing door Cor Vanistendael: Franz Andelhof, een Turnhoutse componist, een componist in Turnhout (Hendrik Dirx)
 • Orangisme in Turnhout (Sam Van Clemen)
 • Dagboekfragment van onderwijzer Eugene Waterschoot over de Eerste Wereldoorlog in Turnhout en omstreken
 • Toespraak door burgemeester Eric Vos: honderd jaar vluchtoord Uden tijdens de Eerste Wereldoorlog (Eric Vos)
 • Sint-Michiel op het Taxandriamuseum
 • Een merkwaardige gevelbekroning
 • 375 jaar Broederschap O.L.V. van de H. Rozenkrans
 • 300 jaar Lokerenkapel (Bert Hendrickx)
 • Gietijzeren kruis bijgeplaatst op de historische begraafplaats van Turnhout (Rob Cornelissen)
 • Van Turnhout naar Brussel [verzekeringen] (Luc Vanderhaeghen)

Jaargang 2014, nummer 3

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Permanente opstelling Taxandriamuseum: Nieuwe gasten in Hotel Taxandria!
 • Toespraak bij de opening van het vernieuwde Taxandriamuseum op 11 september 2014 (Bert Hendrickx)
 • Verslag van de lezing door Steven Van Impe: Het boek en de Kempen: 500 jaar in de schaduw (Sam Van Clemen)
 • Voorstelling naslagwerk Turnhoutse priesters – priesters in Turnhout van Willy Van Sprengel (Bert Hendrickx)
 • 50 jaar geleden overleed politiecommissaris Eugeen Van Calster (Bert Hendrickx)
 • 750 jaar Sacramentsdag: De broederschap van het Heilig Sacrament of Venerabel van Turnhout (Bert Tops)
 • Baarle-Hertog: Boek over zendstation MN7 door dhr. Jacques Boone
 • Overlijden mevr. Bie De Vel (Bert Hendrickx)
 • 75 jaar geleden: Koning-keizerschieting in Rijkevorsel (Frans Snijders)
 • Bespreking van Revolutie op de koperplaat Repertorium van politieke prenten tijdens de Brabantse Omwenteling 1787-1792 (Sam Van Clemen)

Jaargang 2014, nummer 2

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Verslag van de lezing ‘De pioniers van de archeologie in de Kempen. Wetenschappers of schattenjagers?’ door Jef Van Doninck (Sam Van Clemen)
 • Een zeer geslaagde archeologiedag:
 • Retourticket naar de prehistorie
 • Verslag van de voorjaarsexcursie naar ‘s Hertogenbosch
 • 275 jaar Onze-Lieve-Vrouwebeeld (Den Engel) door beeldhouwer Walter Pompe (Bert Hendrickx)
 • Een interessante schenking van 75 jaar geleden
 • De slag van Turnhout in het weekblad Kuifje (Guido Landuyt)
 • Het ijzeren hekwerk aan het Taxandriamuseum (Bert Hendrickx)
 • De keizerlijke Noorderkempen Vijf koningschietingen bij de Sint Jansboog in 2014 (Frans Snijders)

Jaargang 2014, nummer 1

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Vernieuwde contacten met de familie Stroobant
 • Verslag lezing door Harry de Kok: Geneeskunde uit de oude doos in Turnhout (Sam Van Clemen)
 • Slag bij Hoogstraten exact 200 jaar geleden
 • Kunstschilder Karel Boom 75 jaar geleden overleden (Bert Hendrickx)
 • IJzeren deur van de Jachtrechtbank gerestaureerd (Marie-Paule Peeters)
 • Waar is het zwaard van de Madelon?! deel II (Bert Hendrickx)
 • Ondervoorzitter Fred Stevens en bestuurslid Marcel Gielis met emeritaat
 • 400 jaar geleden: Jongmansgilde in Turnhout (Frans Snijders)

Jaargang 2013, nummer 4

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • OPROEP: Waar is het zwaard van de Madelon?!
 • Verslag lezing door stadsarcheoloog Nico Arts: De archeologie van boeren, burgers en elite in middeleeuws Eindhoven en omgeving (Bert Tops)
 • Nieuwe Turnhoutse schepen van Cultuur (Bert Hendrickx)
 • 100 jaar Taxandriamuseum in de Mermansstraat (Bert Hendrickx)
 • In Weelde stort op 13 mei 1943 een Handley Page Halifax zware bommenwerper van het 51 Sqn RAF op een huis (Jozef Van Troy)
 • Project Kempische Klaprozen: Kempische gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog
 • Digitalisering dossiers gesneuvelden van WOI in het legerarchief van Evere
 • Rechtspraak in de Middeleeuwen (Frans Snijders)
 • De fresco van de Turnhoutse Middelareskerk (Bert Hendrickx)

Jaargang 2013, nummer 3

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Verslag lezing door prof. dr. Bruno Blondé ‘De Kempen in een economie met verschillende snelheden, 1748-1789’ (Sam Van Clemen)
 • Verslag projectieavond van oude glasplaten van Paul Van Hal
 • In Olen stort op 29 juni 1943 een Handley Page Halifax zware bommenwerper van het 51 Sqn RAF neer (Jozef Van Troy)
 • Zoenakte 1542 te Meer (Frans Snijders)

Jaargang 2013, nummer 2

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Verslag van de lezing door dhr. Gorik Goris: de holocaust in de Antwerpse Kempen (Sam Van Clemen)
 • Archeologisch vacuüm in Turnhout gevuld en historisch raadsel van het ontstaan van de stad nader toegelicht (Jacques Boone)
 • Johannes Gevartius 400 jaar geleden overleden (Bert Hendrickx)
 • Ontmoeting met achter-achterkleinkinderen van Renier Snieders (Bert Hendrickx)
 • Historische bunker van de Duitse Turnhoutkanalstellung gesloopt (George Melis)
 • Een 19de-eeuws postkantoor van Turnhout in de Warandestraat? (Raymond Römer)
 • 350 jaar Heilig Graf in Turnhout (Peter Coupé)
 • Het eerste Geschied- en Oudheidkundig Congres van de Kempen te Turnhout (Frans Snijders)
 • Handley Page Halifax zware bommenwerper van het 429 Sqn RCAF verongelukt in de avond van 22 oktober 1943 in Rijkevorsel (Jozef Van Troy)

Jaargang 2013, nummer 1

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Verslag herfstuitstap naar Maastricht
 • Verslag herdenking en lezing 200 jaar Renier Snieders als schrijver en geneesheer (Sam Van Clemen en Bert Hendrickx)
 • Toespraak van Cultuurschepen Eric Vos: “Turnhouters, weest fier op uw schrijvers, weest fier op uw stad!” (Eric Vos)
 • Verslag van de lezing door prof. dr. Bruno De Wever Het VNV in de Kempen in de jaren 1930 en in de Tweede Wereldoorlog (Sam Van Clemen en Jef Abbeel)
 • 100 jaar Feestzaal Amicitia en theatercafé (Bert Hendrickx)
 • Archief in de kijker: kunstschilder Emile Wauters (Bert Hendrickx en Marie-Paule Peeters)
 • Een V2-bom valt op 16 maart 1945 in Turnhout (Jozef Van Troy)
 • Teerfeest van de gilde te Minderhout (Frans Snijders)

Jaargang 2012, nummer 4

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Opening van de nieuwe leeszaal van het Turnhoutse stadsarchief
 • Verslag lezing door Harry de Kok op woensdag 17 oktober: De Nassau's en Turnhout, in relatie met de Brabanders, de Bourgondiërs, Habsburgers en Hohenzollern, 15de – 19de eeuw (Sam Van Clemen)
 • 75 jaar geleden: heropening van het Taxandriamuseum in de Mermansstraat
 • 200 jaar Renier Snieders als schrijver en geneesheer (Bert Hendrickx)
 • AVRO LANCASTERS neergeschoten in de Kempen in de nacht van 11 op 12 april 1944 (Jozef Van Troy)
 • Lijst Britse veteranen van de Polar Bear Division en één veteraan van de 1ste Poolse Pantserdivisie (Jacques Boone)
 • Drie schuttersgilden in Dessel (Frans Snijders)

Jaargang 2012, nummer 3

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Zondag 7 oktober: Historische wandeling naar de Turnhoutervoorde (Bert Tops)
 • Verslag lezing door prof. dr. Peter Stabel : Turnhout. Krijtlijnen voor een nieuwe geschiedenis van een kleine stad? (Bert Tops)
 • 100 Taxandria, wie weet meer? (Guido Landuyt)
 • Terugblik op de nocturne van 8 juni in de tuin van het Taxandriamuseum (Bert Hendrickx)
 • Verslag lezing door dr. Godfried Kwanten: Tussen bevoogding en emancipatie. Kerk en samenleving in de Kempen en Turnhout, 1850-2000 (Guido Landuyt)
 • "He's had it": Lt Salmon heeft zijn bekomst... (Jacques Boone)

Jaargang 2012, nummer 2

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Verslag lezing door dhr. Bert Tops en dhr. Stephane Delaruelle: De novo feceramus. De “stichting” van Turnhout in 1212. De geschiedenis archeologisch bekeken. (Sam Van Clemen)
 • Verslag lezing door dr. Marcel Gielis : Erasmus en zijn Turnhoutse relaties (Corsendonk, Driedo en Coomans) (Bert Hendrickx)
 • Het herrezen Kastelse karrenwiel, deel II
 • Padre Clement Boone, "De Clem", een populaire luchtmachtaalmoezenier van de Belgen bij de RAF (Jacques Boone)
 • Waterput gevonden in een kelder van het “Hondskot”: 24-25-26 februari 1992 (Jacques Boone)

Jaargang 2012, nummer 1

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Verslag van de herfstuitstap naar Mechelen op zaterdag 19 november 2011
 • Verslag tweede Taxandria Filmavond Oude Turnhoutse films uit de jaren 1960 en 1970 (Bert Hendrickx)
 • Verslag van de lezing ‘Toepassingen van DNA-analyse in forensisch, archeologisch en historisch onderzoek’ door prof. dr. Ronny Decorte (Sam Van Clemen)
 • Turnhout 2012, cultuurstad van Vlaanderen
 • Heilig Graf van 1662 tot vandaag (Zuster Ilona)
 • 18 februari 1918.  Moedige reactie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout. (Jacques Boone)
 • De Beurt Geentjes (Paul van den Nieuwenhuijzen)
 • Toespraak van Jacques Boone bij de herdenking aan het monument van korporaal John Harper, 22 oktober 2011 (Jacques Boone)
 • Engelse Hawker Typhoon jachtbommenwerper stort brandend neer aan Heikant in Merksplas op 13 oktober 1944 (Jozef Van Troy)

Jaargang 2011, nummer 4

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Een nieuw zwembad voor Turnhout (deel 2 : 1923-1935) (Raymond Römer)
 • Tijdelijke verhuis collectie Taxandriamuseum
 • Verslag lezing door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld: “Texandrië” tussen Willibrord en hertog, De Middeleeuwen in de Kempen vanuit historische bronnen (Bert Tops)
 • Het Spook van Sint Truiden doet de Handley Page Halifax III bommenwerper LV919 van het 466 Sqn RAAF op 13 mei 1944 neerstorten in Zondereigen (Baarle Hertog) (Jozef Van Troy)
 • Digitalisering oude films van wijlen de heer François Boone (Bert Hendrickx)
 • “de gedrukte bronnen aangaande de Kempen en de Kempense mens verzamelen, alsmede al datgene wat de studie ervan bevorderen kan”. Beknopte geschiedenis van de wetenschappelijke stadsbibliotheek Taxandria (Bart Sas)
 • Een stukje geschiedenis over het Cultureel Centrum De Warande - Aanvulling
 • Toespraak op 24 september Herdenking van 67 jaar bevrijding op de begraafplaats aan de Kwakkelstraat (Sam Van Clemen)

Jaargang 2011, nummer 3

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Grote veranderingen in het Taxandriamuseum en het Turnhoutse museumdepot
 • (Tegen)bezoek aan het Eichamuseum in Bergeijk en overhandiging manuscript aan de stad Lommel (Bert Hendrickx)
 • Verslag lezing door prof. dr. Willem Frijhoff Govert Loockermans (1617?-1671) en zijn verwanten: hoe een Turnhoutenaar zich wist op te werken in de Nieuwe Wereld (Bert Tops)
 • Een nieuw zwembad voor Turnhout (deel I: 1900-1919) (Raymond Römer)
 • Alle wegen leiden naar… Romeinse bewoning in de regio Turnhout (Stephan Delaruelle)
 • Een stukje geschiedenis over Cultureel Centrum De Warande: aankoop en start ( Hubert Aerts)
 • Handley Page Halifax zware bommenwerper van 76 Sqn RAF ontploft boven Grootrees te Kasterlee in de nacht van 1 op 2 maart 1943 (Jozef Van Troy)
 • Turnhoutse eeuwelingen (slot): Antonia Gils (1907-2009); Jan De Kort (1907-2009); Josepha De Buck (1907-2009); Philomena Van De Vliet (1908- ); Cecilia Van Eyck (1891-1991 ) (Willy Van Sprengel )

Jaargang 2011, nummer 2

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • De geschiedenis van de Turnhoutse Grote Markt herbekeken. Een lezing op basis van nieuw archiefonderzoek (verslag lezing) (Gib Van der Celen)
 • 1 mei: laatste dag van de huidige opstelling in het Taxandriamuseum
 • Stop de persen! De geschiedenis van de krant in de Historische Drukkerij extra herdruk “Gazette van Antwerpen” naar aanleiding van het vijfjarig jubileum (Herwig Kempenaers )
 • Archief in de kijker: het archief van de Turnhoutse gemeentepolitie en het archief van de Burgerwacht (Sam Van Clemen)
 • Bombardementsvliegtuig “Liberator” B-24J crasht in Achteraaf Gierle op 18 september 1944 (Jozef Van Troy)
 • Kloosterlingen in Turnhout Van Annonciaden tot Zwartzusters (Willy Van Sprengel )
 • Schenking archief Kring Amicitia: “In een geest van christelijke eendracht en broederlijkheid” (Bart Sas)
 • Enkele elementen uit de geschiedenis van Amicitia ( Jan Van den Brandt)
 • De Duitse afwachtingsbunker van 1917 aan de Turnhoutse Ring toch nog bedreigd? (George Melis)
 • Turnhoutse eeuwelingen (deel 12): Maria Caers (1905-2006); Anna Van Sant (1905 - ); Stephanie ln 't Ven (1905 – 2006); Martha Goetelen (1906 – 2007) (Willy Van Sprengel )

Jaargang 2011, nummer 1

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • ‘De schrikkelijke hongersnood is genadig afgewend’. Waarom de Kempen in de jaren 1840 niet verhongerden (verslag lezing) (Guido Landuyt)
 • Verslag filmavond oude Turnhoutse films 1940-1950 (Bert Hendrickx)
 • De moord op pater Walter Voordeckers (Sam Van Clemen)
 • Waar zijn de kroon en de bol [van het Turnhoutse stadhuis] gebleven ? (Raymond Römer)
 • 9 Mei 1944 - Bommenwerpers storten neer in Arendonk en in Gierle. - Amerikaans “Schoppen” in de buurt van Turnhout neergeschoten door twaalfvoudige Duitse “Aas” (Jozef Van Troy)
 • Het herrezen Kastelse karrenwiel (Jacques Boone)
 • Archief in de kijker: het archief van het St.-Pieterskapittel van Turnhout (Johan De Reu)
 • Turnhoutse eeuwelingen (deel 11): Elisabeth Glenisson (1902-2003); Kelders Carolina (1898-1999); Philomena Van Haeren (1902-2003); Germaine Van Outryve (1904-2005) (Willy Van Sprengel )

Jaargang 2010, nummer 4

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Nieuwe raad van bestuur (Bert Hendrickx)
 • De oud-voorzitter spreekt (Jef Roymans)
 • Nieuwe voorzitter (Bert Hendrickx)
 • De katholieke Vlaamse studentenbeweging in de Kempen door prof. dr. Louis Vos (Verslag lezing ) (Bert Hendrickx)
 • De bibliotheek van Taxandria (Harry de Kok )
 • Herdenking van Lt Salmon op de begraafplaats aan de Kwakkelstraat: Uit de toespraak van Jacques Boone (Jacques Boone)
 • 100 jaar geleden: 22 nieuwe straatnamen (Sam Van Clemen)
 • 85 jaar Franciscusgezellen (Sam Van Clemen)
 • 150 jaar geleden: geboorte Charles graaf de Broqueville (Luc Vanhoof)
 • Het postkantoor van Turnhout tijdens Wereldoorlog I deel 3 : Postontvanger C.J. Loos in Baarle-Hertog (Raymond Römer)
 • AVRO MANCHESTER L 7465 OL-H stort neer op Hoge Berg te Lichtaart (Jozef Van Troy)
 • De rijk gevulde, ‘historische’ loopbaan van Guido Landuyt (Bert Hendrickx)
 • Turnhoutse eeuwelingen (deel 10): Josepha Machielsen (1896-1997); Gaby Mortiers (1898-1999); Jos De Kort (1900-2007); Clara Wilrycx (1901-2001) (Willy Van Sprengel )

Jaargang 2010, nummer 3

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Overhandiging liber amicorum aan Harry de Kok (G. Landuyt en B. Hendrickx )
 • Toespraak door Harry de Kok bij de overhandiging van zijn liber amicorum (Harry de Kok )
 • 100 jaar geleden: papierstaking in Turnhout
 • Verslag lezing door dhr. Stephan Delaruelle: Uit Turnhoutse bodem. Recent archeologisch onderzoek in de regio Turnhout (Sam Van Clemen)
 • Fotoverslag voorjaarsexcursie naar Alden Biesen en “Ambiorix” in Tongeren
 • Boekenverkoop publicaties Taxandria
 • In memoriam Louis Goris 1924-2010 (Harry de Kok)
 • Ontmoeting met de vriendenkring van het Eicha Museum (Bert Hendrickx)
 • Gegevens uit manuscripten van Peter Norbertus Panken (1819-1904) (Johan Biemans)
 • STIRLING BF479 neergestort in Corsendonk (Jozef Van Troy)
 • Opnieuw historisch erfgoed bedreigd: een Duitse afwachtingsbunker van 1917 aan de Turnhoutse Ring (G. Melis en F. Philippart)
 • Guido Landuyt met pensioen als TRAM41-medewerker
 • Turnhoutse eeuwelingen (deel 9): Maria De Berraly (1894-1995); Karel Claessens (1895-1995) (Willy Van Sprengel )
 • De processie op het Begijnhof van Turnhout op 12 september (Marcel Gielis en Guido Landuyt )

Jaargang 2010, nummer 2

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • In memoriam erevoorzitter Francis De Vel (Jacques Boone)
 • Toespraak opening tentoonstelling De primussen van Turnhout en de Latijnse scholen in de Kempen, 19 maart 2010 (Guido Landuyt)
 • De elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog (verslag lezing) (Bert Hendrickx)
 • Pas op voor de vloek van de kerkhofmuur (Harry de Kok )
 • Paul-Henri Spaak in Turnhout (Sam Van Clemen)
 • Een ophaalbrug vóór het Kasteel van Turnhout (Raymond Römer)
 • 60ste editie van de Havo-beurs (Sam Van Clemen)
 • 70 jaar KWB Sint-Pieter (Sam Van Clemen)
 • Handley Page Hampden neergestort in Zevendonk (Jozef Van Troy)
 • Addendum Jacobsschool
 • Addendum 75 jaar parochie Goddelijk Kind Jezus
 • Turnhoutse eeuwelingen (deel 8): Elisabeth Druyts (1892-1992); Theresia Dirkx (1893-2000); Wiske Wouters (1893-1998) (Willy Van Sprengel )

Jaargang 2010, nummer 1

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • 75 jaar parochie Goddelijk Kind Jezus (Sam Van Clemen)
 • Verslag van de lezing door prof. dr. Herman Van Goethem: “Vlamingen, Franstaligen, een oud verhaal. Over het uiteenvallen van België.” (Hendrik Dirx)
 • Kantexpertise 15 november 2009 Van speldengrond tot Turnhoutse kant
 • Archeologische opgravingen op de Grote Markt
 • Actiecomité “Behoud het hekken”
 • Henri Van de Velde en Turnhout (Raymond Römer)
 • Toespraken bij de opening van het Theobaldus-kunsthuis op 14 november 2009 (Sam Van Clemen)
 • Toespraak II (Griet Mertens )
 • Turnhoutse eeuwelingen (deel 7): Tuur Wijgers (1891 – 1997); Catharina Mols (1892 – 1992) (Willy Van Sprengel )

Jaargang 2009, nummer 4

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Tentoonstelling en boek Van speldengrond tot Turnhoutse kant dinsdag 27 oktober tot zondag 6 december 2009
 • Verslag van de lezing door dr. Katrien Van Effelterre ‘De Vlaamse Volksverhalenbank: surfen tussen alvermannetjes, spookdieren, vrijmetselaars, duivels, toverkollen…’ (Marie-Paule Peeters)
 • De primussen van de Latijnse school en de uitstraling van Turnhout in de revolutietijd (Marcel Gielis en Guido Landuyt)
 • De Duitsers in Turnhout tijdens de Eerste Wereldoorlog (deel 2) Het postkantoor van Turnhout tijdens Wereldoorlog I deel 2 : Postontvanger C.J. Loos (Raymond Römer)
 • De arrondissementele nijverheidstentoonstelling van 1909 in de Mermansstraat (Sam Van Clemen)
 • Turnhoutse eeuwelingen (deel 5): Boone Jeanne 1884-1987; Nuyens Maria-Theresia 1887-1987 (Willy Van Sprengel )
 • ‘Jan Standonck, Erasmus, Windesheim en de Bijbel. Inleiding tot de theologische disputen over de vertaling van het Nieuwe Testament in de vroege 16de eeuw.’ (verslag lezing) (marcel Gielis )
 • Verslag excursie naar Naarden, “de parel van het Gooi” (jacques Boone)
 • Twee toespraken tijdens de voorstelling van het boek ‘Van speldengrond tot Turnhoutse kant’ (Jef Roymans en Luc Huygens)
 • Parijse ballonpost en … Turnhout (Raymond Römer)
 • Turnhoutse eeuwelingen (deel 6): Maria Smets (1888 – 1994); Jef Melis (1889 – 1989); Maria Van der Loock (1890 – 1990) (Willy Van Sprengel )

Jaargang 2009, nummer 3

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • De Duitsers in Turnhout tijdens de Eerste Wereldoorlog (deel 1) (Raymond Römer)
 • Verslag van de lezing over de regeerperiode van Karel de Stoute en Maria van Bourgondië door Edward De Maesschalck (Hendrik Dirx)
 • Enkele sfeerbeelden van de nocturne in de tuin van het Taxandriamuseum (Bert Hendrickx)
 • Het gerestaureerde processievaandel van de Broederschap der Gelovige Zielen in de Sint-Pieterskerk te Turnhout (Marie-Paule Peeters)
 • Turnhoutse eeuwelingen (deel 4): Florent Dieltiens 1881-1981; Maria-Ludovica Vansprengel 1882-1993 (Willy Van Sprengel)

Jaargang 2009, nummer 2

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • ”De architecten Taeymans in Turnhout”, enkele opmerkelijke aanvullingen bij de tentoonstelling (Raymond Römer)
 • Overdracht archief van de Hoge Gildenraad der Kempen
 • Turnhoutse eeuwelingen (deel 3): Boogaerdts Clementina (1872-1975); Loos Wiske (1877-1977) (Willy Van Sprengel)

Jaargang 2009, nummer 1

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • “Susa Ninna” ontstaan in de Heilig-Hartkerk (Jef Roymans)
 • Verslag lezing: Feesten in Turnhout vroeger door Harry de Kok, stadsarchivaris van Turnhout
 • Turnhoutse familienamen (Willy Van Sprengel )
 • Turnhoutse eeuwelingen (deel 2): Bartels Theresia Henrica (1791-1892); Van Aken Anna Maria (1806-1906); Van de Plas Maria (1864-1968) (Willy Van Sprengel )
 • Koninklijke Sint-Rafaëlgilde (Leo Gevers)

Jaargang 2008, nummer 4

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • In memoriam de heer François Boone (Jacques Boone)
 • Verslag van de najaarsuitstap naar Aken (4 oktober) (Marie-Paule Peeters)
 • Verkoping van nationale domeinen in de Franse Tijd in Turnhout, uitverkoop van ancien régime (verslag lezing) (guido Landuyt)
 • Archeologische opgravingen aan de Warandeparking
 • Resultaten van de ledenenquête (Bert Hendrickx)
 • Turnhoutse eeuwelingen: Theodoor Peenen (1851-1953) (Willy Van Sprengel)

Jaargang 2008, nummer 3

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • Turnhout in 2012 culturele stad van Vlaanderen
 • Uitbreiding bestuur
 • Verslag van de lezing door de heer Marcel Kocken, 17de-eeuwse heksenwaan (Marie-Paule Peeters)

 Jaargang 2008, nummer 2

Klik hier om de nieuwsbrief in PDF-formaat te bekijken.

 • In memoriam Eugeen van Autenboer (Harry de Kok)
 • In memoriam Eugène Wauters (Jacques Boone)
 • Verslag van de lezing over ‘Frederik Hendrik van Oranje Nassau en Amalia van Solms. Vanuit Noord-Nederlandse invalshoek bekeken’. (Sam Van Clemen )