Voorstelling

Taxandria, de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen is de oudste erfgoedvereniging van de Kempen.

Hij werd in 1903 opgericht in Turnhout met de bedoeling de geschiedenis, archeologie, volks- en heemkunde van de Kempen te bestuderen. Voorwerpen hierover werden verzameld en met privégelden aangekocht om in een museum onder te brengen.

In 1930 mocht de kring zich voortaan “koninklijk” noemen; in 1931 werd de kring omgevormd tot een vzw.

De museumcollectie, die vanaf 1906 werd tentoongesteld, groeide aan tot één van de waardevolste museale collecties van de provincie. Ze werd in 1980 officieel aan de stad afgestaan met als voornaamste voorwaarden dat het museumbezit regelmatig toegankelijk moet zijn in een gepast locatie en dat de ontwikkeling van het museum zowel toeristisch als wetenschappelijk door de stad behartigd zal worden. De collectie is ondergebracht in het prachtige Huis metten Thoren, één van de oudst bewaarde burgerlijke gebouwen van Turnhout.

Taxandria ondersteunt het wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de regio en de werking van het Taxandriamuseum. Bestuursleden van de kring zetelen in de Museumraad van ‘Archief & Musea Turnhout’, het samenwerkingsverband van de Turnhoutse stedelijke musea.

Taxandria organiseert jaarlijks minstens vier wetenschappelijke lezingen en een cultuurhistorische uitstap. De lezingen zijn publiek toegankelijk en gratis; de uitstappen zijn voorbehouden aan de leden. Daarnaast richt de kring bij gelegenheid cursussen, museumbezoeken en tijdelijke tentoonstellingen in.

Het programma wordt aan de leden bekend gemaakt in het kwartaal ledenblad Taxandria Nieuws. Daarin worden ook verslagen en korte artikels opgenomen. Jaarlijks geeft de kring ook een jaarboek uit met wetenschappelijke bijdragen over de geschiedenis van de Kempen en Turnhout, het bewaarde erfgoed, heemkunde e.a. Beide publicaties zijn in het lidgeld inbegrepen.

De leden hebben ook gratis toegang tot de stedelijke musea van ‘Archief & Musea Turnhout’ het Taxandriamuseum, het Begijnhofmuseum en het Nationaal Museum van de Speelkaart.

Met 530 leden en een hardwerkende raad van bestuur van 15 leden mogen we stellen dat erfgoed in Turnhout en de Antwerpse Kempen springlevend is!