Militaire herfstmanoeuvres op de Ravelse heide ten tijde van het Koninkrijk der Nederlanden (1820-1829)

Op donderdag 21 maart 2019 om 20.00 uur zal em. prof. dr. Fred Stevens een lezing houden op de zolder van het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28.

Het bestaan van Ravels kamp (in het noorden van Turnhout) is onlosmakelijk verbonden met de organisatie van het leger tijdens het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). 

Naast een Staande Armee, bestaande uit Nederlandse en buitenlandse vrijwilligers, voorzag de grondwet een Nationale Militie, bestaande uit vrijwilligers en lotelingen. Deze Nationale Militie moest éénmaal per jaar samenkomen om gedurende één maand te oefenen.

Waarom koos men voor Turnhout? Wat hielden deze herfstoefeningen op de Ravelse Heide in en hoe werden deze logistiek georganiseerd?

Op basis van uitgebreid archiefonderzoek in o.a. Turnhout, Maastricht en Den Haag heeft de spreker vele nieuwe feiten kunnen reconstrueren. 

Fred Stevens studeerde rechten en geschiedenis aan de KU Leuven. Hij promoveerde in 1989 tot doctor in de rechten op een proefschrift over het Antwerpse notariaat tijdens de periode 1794-1814. Van 1982 tot 1993 was hij advocaat aan de balie te Antwerpen. Van 1982 tot zijn emeritaat in 2013 was hij verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te Leuven. Hij is ook ondervoorzitter van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen Taxandria.

In samenwerking met het Taxandriamuseum (Musea Turnhout)

Iedereen is welkom. De toegang is gratis.