Jaarboek 1931, Bulletijn III nr. 2 (met pdf)

 • Gedenkboek gewijd aan Dr Jan Renier Snieders
 • Woord Vooraf, p.3
 • Bronnen, p.4
 • Werken van Dr J.R. Snieders, p.5
 • Levensschets van Dr J.R. Snieders (A. Snieders), p.10
 • Hulde en Feestelijkheden Dr J.R. Snieders , p.23
 • Lijkrede (H. Sermon), p.29
 • Lijkrede (Dierckx-Van Ryckevorsel), p.31
 • Rouwkrans op het graf van Dr J.R. Snieders, p.33
 • De Voormannen. Gelegenheidslied der Conscience en Sniedersfeesten in 1912 (E. Fleerackers), p.35
 • (Fr. Andelhof)
 • Rede op de Consciense en Sniedersfeesten in 1912 (G. Segers), p.36
 • Voordracht over Snieders en zijne werken ter gelegenheid der inhuldiging van Renier Sniedersmonument te Turnhout in 1930 (J. Van Gorp), p.44
 • Voordracht (L. Vermeirsch), p.47
 • Feestrede (Kan. Boon), p.53
 • Het leven van Dr Renier Sniedsers te Turnhout (E. Fleerackers), p.56
 • Renier Snieders Cantate (L. Van Dessel), p.60

Klik hier om het boek in PDF-formaat te bekijken.