Jaarboek 1933, V nr. 1-2

  • Jaarverslag 1932, p.3
  • Het Kosterschap en het Onderwijs te Beersse [Beerse] (K. Van Nyen), p.6
  • Aangaande het onderwijs te Turnhout I.  De Latijnsche school voor 1637 II.  Wouter Van Stiphout III.  Het Konvikt van Korsendonk (L. Ceyssens)
  • Documenten: Aertbrief van Welde [Weelde] en Poppel Ordonnantie ende Caerte tot Gelendel van de cloveniers etc. (Westerloo), p.74
  • Kronijk, p.89
  • In memoriam Hendrik Karel Jacobs Anna Maria Van Hulsel (J.E. Jansen), p.90
  • Lodewijk Joseph Mierts, p.91
  • P. Modest Schurmans, p.91
  • Kempische Boekenschouw (J.E. Jansen), p.96
  • Aanwinsten van het museum, p.97