Jaarboek 1934, VI nr. 4

  • De “Gecommiteerde der Gegoeyden” als derde “lid der Regeering” te Turnhout (L. Ceyssens), p.151
  • De woning der Geestelijke Moeder der Minderbroeders te Turnhout (L. Ceyssens), p.182
  • Kempische Kunstenaars (J.E. Jansen), p.187
  • De Heerlijke Rechten van het Domein, p.201
  • In Memoriam Baron de Fierlant (J.E. Jansen), p.206
  • Kempische Boekenschouw (J.E. Jansen), p.209