Jaarboek 1937, IX nr. 3

  • Beredeneerde Catalogus van het Kempisch Museum Taxandria te Turnhout (J.E. Jansen), p.113
  • Bedevaartplaatsen in de Kempen. Merksplas, H. Rochus (K. Van Nyen), p.136
  • Heerlijkheid, Bestuur, Rechtsmacht Beerse in vroeger tijd – De Schouten en Stadhouders (K. Van Nyen), p.144
  • Kronijk, p.155
  • In memoriam: Z.E.P. Louis Taeymans (J.E. Jansen), p.157
  • In memoriam: Dr. Juul Grietens (J.E. Jansen), p.161
  • [Bibliographie der Antwerpsche Kempen arrondissement, p.145-
  • Turnhout, afzonderlijk gepagineerd], p.176