Jaarboek 1938, IX nr. 3

  • De kerk van Merksplas door de eeuwen heen (K. Van Nijen), p.92
  • Henricus van Turnhout, kanunnik van St Pieter te Leuven, persoon der kerken Oostmalle en Veerle (B. De Molder), p.145
  • Een schepenbrief van Turnhout uit het jaar 1445, betreffende zigeuners (W.H. Claes), p.160
  • Kronijk, p.162
  • Kempisch Boekennieuws (J.E. Jansen), p.165
  • [Bibliographie der Antwerpsche Kempen arrondissement Turnhout, afzonderlijk gepagineerd], p.209-