Jaarboek 1941, IX (met pdf)

  • [pagina 1-82 ontbreken, cfr. vorige deel]
  • De Brabantsche omwenteling en de Kempische gemeenten (J.E. Jansen), p.83
  • Beerse in den Patriottentijd (K. Van Nyen), p.149
  • Eenige liederen over de Brabantsche Omwenteling van 1789 (J. Nuyts), p.152
  • Geschiedkundige Gids voor het heerlijk dorp Oostmalle (J.E. Jansen), p.169
  • Documenten [geschil tussen Turnhout en Oud-Turnhout, einde 16de eeuw], p.195
  • Kronijk en Aanwinsten voor het Muzeum, p.211
  • Kempisch Boekennieuws, p.213
  • Bibliografie [p. 85-116], p.215

Klik hier om het boek in PDF-formaat te bekijken.