Jaarboek 1955, XXVII Nrs 1-2

  • Brieven van Deken Werbrouck (C. de Clercq), p.3
  • Inleiding tot de genealogische studie der familie Wijckmans (H. Aelvoet), p.36
  • [I.] Sint-Pieters-Lille, zelfstandige parochie: 1562 of 1567 of 1572? (F. Verbiest), p.47
  • Lotgevallen van een te Vosselaar geroofde klok, anno 1596 (R. Peeters), p.57
  • Schuurkerken te Arendonk (J. Goris), p.65
  • Een Volksliedje over de Slag van Turnhout (R. Lambrechts), p.70
  • Z.E. Heer Jan Frans Hoevenaerts, te Turnhout geboren en pastoor te Everbeek (Ste Maria) (Henegouwen) 1749-1794 (P.B. De Meyer), p.72
  • St.-Huibrecht- en St.-Corneliuspelgrims te Beerse in 1682 (R. P. [R. Peeters]), p.92