Jaarboek 1962, XXXIV

  • Den oorspronck ende opkomste van ons clooster binnen de stadt ende vrijheyt van Turnhout (deel 2) (M. Hereswitha), p.3
  • Vreemde Orgelmakers in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de 17e eeuw. Aantekeningen rond de ontmoeting Christianus (G. Potvlieghe), p.109
  • Penceler – J.B. Forceville
  • De abdij van Bornem en haar bezittingen te Gierle. Nota bij enkele Gierlese plaatsnamen (F. Verbiest), p.133
  • De Sint-Jozefkerk te Turnhout honderd jaar: 1862-1962 (A. Marlier), p.169
  • Een grensgeschil Vosselaar-Gierle in 1651 (A. Keersmaekers), p.185
  • Hoogeerw. Heer prelaat Joannes Adrien Versteylen; Z.E.H.Alois F.J. De Laet In-memoriam (R. P. [R. Peeters]), p.189
  • Mgr. Prof. Dr. Henry De Vocht (A. Keersmaekers), p.196
  • Remedies en bezweringen (A. Keersmaekers), p.199