Jaarboek 1975, XLVII

  • Het lager onderwijs in de provincie Antwerpen onder Willem I. Schoolorganisatie en onderwijs ( G. Landuyt), p.3
  • Turnhoutse weer- en kalenderspreuken gezien door een weerkundige bril ( Y. Collier), p.145
  • De neergang van het Turnhoutse kasteel onder het huis van Pruisen ( H. De Kok), p.157