Jaarboek 1983, LV

  • Inventaris van de archeologische verzameling van het Museum Taxandria te Turnhout (C. Marynissen), p.5
  • Laat-Middeleeuwse waterputten te Oud-Turnhout: Het aardewerk (S. Vandenberghe & L. Ashton-Vanherle), p.56
  • Laat-Middeleeuwse waterputten te Oud-Turnhout: De ledervondsten (O. Goubitz), p.61
  • Laat-Middeleeuwse waterputten te Oud-Turnhout: De dierlijke resten (A. Gautier), p.64
  • De ontwikkeling van een naam Huybs te Ravels (W. Paulussen), p.65
  • De slag op Tielenheide (1597) in het kader van de 80-jarige oorlog (2) (A. Koyen), p.67
  • Het stadsbestuur van Turnhout (1789-1815) (1) (H. Dirx), p.137
  • Zilveren “Lepels en Vorken” uit het Turnhouts Begijnhofmuseum (M. van Craeyvelt), p.200
  • Berthout Heer van Duffel en Geel (F.L. Van den Wijngaert), p.210
  • Jan Baptist Bruggeman een Turnhoutse chirurgijn in het leger van Napoléon (F. De Vel), p.226