Jaarboek 1985, LVII

 • (Liber amicorum E. Van Autenboer)
 • Voorwoord (F. de Vel), p.5
 • Dr. E. Van Auteboer: een bio-bibliografie (H. de Kok), p.7
 • Prehistorische bewoning ten noorden van Turnhout: het gebied van Ravels, Weelde en Poppel (L. Van Impe &), p.27
 • (R. Annaert)
 • Stedelijk tabberdrecht voor de zangmeester van de Antwerpse hoofdkerk (1555-1681) (G. Spiessens), p.41
 • Nicasius van der Schuere, een aanvoerder van de beeldenstorm te Turnhout (J. Scheerder), p.51
 • De eerste pastorie van Wijchmaal (17de - 18de eeuw) op de Houterschans (J. Molemans), p.65
 • Leopold van Gorp, Een Turnhouts Jezuïet bij de indianen (G. Landuyt), p.75
 • “Eenen Wellecom ende Adieu op de Reconciliatie der stadt van Bruessele”. Een Rooms gedicht op de inname der stad door Farnese (1585) (L. Roose), p.81
 • Perre François Borgs en Guillaume Joseph Sanen twee Turnhoutse maires uit de Franse tijd (H. Dirx), p.99
 • De roededrager en de Hondenslager van de Turnhoutse Sint-Pieterskerk (E Persoons), p.111
 • Vervalsingen in de Kempen: Verdachte privileges voor de vrijheid Weelde (R. Van Uytven), p.119
 • De grote brand van 29 mei 1342 te Mechelen (F.L. Van de Wijngaert), p.131
 • De voorouders van het nageslacht van Philippus Jacobus Geerts (°1766 - +1832) (F. Bosch), p.141
 • In de kering der tijden: De Molse studentenbond 1909-1914155 (P. Vos), p.155
 • Het geschil Thomas De Backer - Jan Van Mierlo 1930-1932. De strijd tussen de federalisten en Grootnederlanders in de Kempense microcosmos (G. Van Gorp), p.169
 • De deelneming van de Mechelse schutters aan het beleg van Neuss (1474-1475). Een erelijst van teruggekeerde gildebroeders van St. Sebastiaan (W. Van den Steene), p.185
 • De “zuivering” van de Antwerpse gewapende Gilden na de val van de stad (17 augustus 1585) (J. Van Roey), p.199
 • Tinwerk van de Turnhoutse Tinnegieters Van Gastel (1759- 1830) te Geel, Meerhout en Herentals (J. Jansen), p.207
 • Een zestiende-eeuwse medaille met de voorstelling van de H. Rumoldus (S. Vandenberghe), p.219
 • Een Antwerps zoutvat uit 1580-81 van Geeraert de Rasier in het Begijnhofmuseum te Turnhout (P. Baudouin), p.221
 • Bouwstoffen voor de kerkelijke kunstgeschiedenis van Eindhout (18de-19de eeuw) (J. Gerits), p.235
 • Kant en borduurwerk te Geel (M. Debondt), p.243
 • Kaartleggen: een gevalstudie (A. Roeck), p.249
 • Van Viterbo tot Turnhout. Speelkaarten in Europa (H. Janssen), p.259
 • Kaart, keurs en kan. Over ijdelheid van het kaartspel (F. Cremers), p.271
 • Het geestelijk kaartspel (J. Van Haver), p.295
 • Een Antwerps broederschapsboekje uit 1679 (W.H.T. Knippenberg), p.311
 • Vrede op onze bedevaartvaantjes (R. Van der Linden), p.317
 • Misdaad en mondelinge overlevering Witte en Zwarte Relens (M. Van den Berg), p.331
 • De reus van Turnhout in de Antwerpse pers (R. Van Passen), p.343
 • Vreemdelingen in het Vlaamse Kinderlied (S. Top), p.353
 • Het “meien” in de Antwerpse Kempen, vooral te Herentals (16de-17de eeuw) (J. Goris), p.369
 • Leven en overleven van schuttersgilden in Brabant en Limburg (A. Ising), p.379
 • Dat wij de perken onzer vaderen niet te buiten gaan. (F. Verbiest), p.393
 • Schuttersgilden hoeders van de devotie (Herentals)
 • Een gilde van “Jongmans onder de naame van Sinte Catharina” te Tilburg (G.J.W. Steyns), p.409
 • Jongmanslieden (J. Verbesselt), p.417