Jaarboek 1988, LX

  • Ridder van den Hove d’Ertsenryck, in memoriam (F. De Vel), p.7
  • Arbeid en arbeidsleven. Enkele aspecten van de sociale en industriële geschiedenis van de stad Turnhout 1846-1914 (2) (F. Keersmaekers), p.11
  • De werkzaamheden van Jan Peter Baurscheit de Jonge voor de Sint-Pieterskerk te Turnhout (F. Baudouin), p.91
  • Leven en dood, liefde en geloof in Baarle-Hertog-Nassau. Historisch-antropologische verkenningen (M. Gielis m.m.v. T.Caspers & G. Jorissen), p.123
  • Turnhouts werken van Frans II Pourbus? (H. de Kok), p.237
  • Een geval van superstitie en toverij te Turnhout in 1631 (E. Van Autenboer), p.243
  • Het autenticiteitsattest (1687) voor het beeldje van O.-L.-Vrouw van Loreto (1647) in de Sint-Andrieskerk te Balen. (J. Jansen), p.246
  • Gramaye’s beschrijving uit 1610 en de latere historiografie van Turnhout (H. de Kok), p.255
  • Zilveren eetgerei in het Turnholuts Begijnhofmuseum (M. Van Craeyvelt), p.281
  • Een schenking aan Taxandria [archief kantkantoor La Campinoise], p.285