Jaarboek 1995, LXVII

 • De gracieuze rechtspraak van de Turnhoutse Schepenen (1427-1457) (I. Helsen), p.5
 • De politieke verschuiving in Turnhout vanaf W.O. II tot 1970 (H. Reyniers), p.39
 • Kempische demonen, heksen en spoken in de traditionele volkssage en in het (post)moderne beeldverhaal (M. Gielis), p.67
 • Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit de Turnhoutse Kempen (1) (G. Sels), p.87
 • De kaartspelende soldaten van de Antwerpse schilder Theodoor Rombouts (1597-1637) (N. Peeters), p.169
 • Een provinciestad tijdens het eerste jaar van de Grote Oorlog, Turnhout 1914-1915 (1) (S. Van Clemen), p.179
 • Een bouwoffer in de Turnhoutse Driezenstraat? (H. de Kok), p.231
 • Toneel te Turnhout in de 17de en 18de eeuw (E. Van Autenboer), p.233
 • De “Confrerie van de Jacht” en de Lokerenkapel (H. de Kok), p.247
 • Vondstmelding [vuurstenen artefact te meer] (G. Aerts), p.251
 • Het gasthuis en de gasthuiscommunauteit te Turnhout 1608-1797 (4) (K. Kloeck), p.253