Jaarboek 1996, LXVIII

 • Bij het ontslag van Francis De Vel als voorzitter van de Oudheidkundige Kring Taxandria (H. de Kok), p.5
 • Bibliografische nummering van het tijdschrift Taxandria (F. De Vel), p.9
 • Plaats- en huisnamen in het centrum van Turnhout (A. Marynissen), p.11
 • Joris de Hoze, Turnhouts rederijker en boekhandelaar uit de 16de eeuw (E. Van Autenboer), p.71
 • Een provinciestad tijdens het eerste jaar van de Grote Oorlog,Turnhout 1914-1915 (2) (S. Van Clemen), p.77
 • Een ‘Bewening’ gemonogrammeerd AG uit het Taxandriamuseum te Turnhout, gesitueerd in de kring van de Antwerpse kleinschilders rond Frans Francken II in de vroege zeventiende eeuw (N. Peeters), p.129
 • De gedaanteverandering van de Sint-Pieterskerk van Turnhout (17de eeuw) (E. Van Autenboer), p.137
 • Een Romeins doctoraat over het Traditiebegrip van Johannes Driedo van Turnhout (M. Gielis), p.145
 • Het traditiebegrip in de katholieke controverse-theologie van vóór Trente 1518-1546 (F.M.H. Hennissen), p.163
 • Vertaling van de Latijnse citaten uit Driedo’s De ecclesiasticis scripturis et dogmatibus en van andere vreemdtalige citaten in (M. Gielis), p.213
 • Hennisens studie over Driedo’s Traditiebegrip
 • Postmiddeleeuwse aardewerkvondst te Turnhout (R. Annaert & G. Aerts), p.243
 • Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit de Turnhoutse Kempen (2) (G. Sels), p.247
 • De private zegels van de Turnhoutse schepenen (1ste helft van de 15de eeuw) (I. Helsen), p.303
 • De vroegste sporen van kant te Turnhout (E. Van Autenboer), p.327