Jaarboek 1997, LXIX

 • Het oudste Turnhoutse toponiem. Het raadsel van de Turnhoutervoort opgelost? (I. Coppieters), p.5
 • De kanunnikenstrijd over de oorsprong van Turnhout in het licht van recente studies en van nieuw ontdekte bronnen (M. Gielis & H. de Kok), p.11
 • “In naam van het Franse volk”: Twee “Kapiteins van opstandelingen”, Pieter Corbeels en Albert Meulemans, voor de krijgsraad (1) (J. Boone), p.59
 • Een provinciestad tijdens het eerste jaar van de Grote Oorlog, Turnhout 1914-1915 (3) (S. Van Clemen), p.125
 • Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit de Turnhoutse Kempen (3) (G. Sels), p.157
 • Turnhoutse goud- en zilversmeden van de 19de eeuw. Een insculpatieplaat uit het Taxandriamuseum (M. Van Craeyvelt), p.189
 • Petrus R.F. Velleman uit het Meetjesland, een ooggetuige van de slag van Turnhout (L. Velleman), p.195
 • Nicolaes Francken van Herentals (ca. 1520-1596), schilder zonder oeuvre: een korte bijdrage over de stamvader van de ‘Francken-dynastie’ (N. Peeters), p.205
 • Een 17de eeuwse beschilderde kast in het Taxandria-museum (F. De Vel), p.211
 • Wie schreef: Zij zullen haar niet hebben de schone ziel van ’t kind? (E. Van Autenboer), p.239
 • Een vondst in de Turnhoutse Begijnhofsite [onbekende kelder] (E. Wauters), p.253