Jaarboek 2006, LXXVIII

  • Devotie aan de grens. Bedevaartplaatsen in de dekenij Hoogstraten in de 17de en 18de eeuw (1) (A. De Roeck), p.5
  • De devotie tot de H. Odrada in de Kampen tijdens de 17de eeuw (J. Jansen), p.83
  • “Ledighe vrouwen” in Turnhout en Herentals. Een historische verkenning (15de-20ste eeuw) (H. de Kok), p.99
  • Het abdijdomein van de abdij van Tongerlo in de 15de-13de eeuw (met speciale aandacht voor de pachthoeves van de abdij) (1) (C. Heerman), p.121
  • Bijdrage tot de studie van Turnhoutse vondelingen en verlaten kinderen (H. de Kok), p.225