Gildefeest, Oostmalle

Kleren in de Kempen tussen streekdracht en confectie

Kleren in de Kempen tussen streekdracht en confectie
Frieda Sorber
donderdag 23 mei 2019 om 20.00 uur
Zolder van het Taxandriamuseum, Begijnenstraat 28.

De aanleiding voor de lezing is de tentoonstelling 'Handwerk-Bandwerk' in het Taxandriamuseum. Met de hulp van de collega’s van het Tempelhofmuseum in Beerse en van het Taxandriamuseum werd uit beide verzamelingen een bonte selectie gemaakt van kleding en alles wat daarmee verband houdt. De meeste stukken dateren uit 1850-1950, een periode waarin kledinggedrag sterk veranderde. Rond 1850 was er een zeer markant verschil tussen adel en hoge burgerij, stadsproletariaat en landelijke bevolking, waar streekgebonden kledij de norm was. Al voor 1900 beginnen de verschillen te vervagen, naarmate kledij meer en meer in ateliers vervaardigd wordt. Turnhout en in mindere mate Beerse zijn niet alleen marktplaatsen waar gespecialiseerde winkels hoeden en schoenen verkopen, maar ook plaatsen waar ateliers in toenemende mate confectiekleding maken. Historisch onderzoek zou nodig zijn om die evolutie in detail te schetsen, maar de tentoonstelling reikt al objecten en documenten aan die het verhaal kunnen stofferen.

Frieda Sorber is kunsthistorica (UGent 1976), werkt sinds 1976 voor het Provinciaal Textielmuseum Vrieselhof, nu Modemuseum. Zij werkte met de textiel- en kostuumcollectie van het museum, die in die meer dan 40 jaar sterk uitbreidde. Haar bijzondere belangstelling gaat uit naar kledij van vele lagen van de bevolking, kant, waarover zij voor Taxandria meerdere malen lezingen verzorgde en naar technologische processen. Vooral in dat verband reisde zij veel naar gebieden waar manuele technieken nog in voege zijn.

In dankbare samenwerking met het Taxandriamuseum, Musea Turnhout.