Bron prent: Huis van Gijn, Utrecht

Lezing 'Smokkel en smokkelaars in de Kempen (1797 – 1810)'

Op donderdag 5 mei 2022 om 20.00 uur zal dr. Dirk Lueb een lezing houden in de tuinzaal van de Warande:

‘Une activité que rien ne peut arrêter’
Smokkel en smokkelaars in de Kempen (1797 – 1810).

De smokkelhandel was in de Franse tijd ‘booming business’ en was voor Franse autoriteiten maar moeilijk uit te roeien. Dirk Lueb betoogt dat deze veel gelijkenissen vertoonde met de hedendaagse internationale drugshandel en gaat tijdens deze lezing in op het aanpassingsvermogen van deze smokkelnetwerken met name in de Kempen. De spreker boog zich over de smokkelpraktijken in het Vlaams-Nederlandse grensgebied (meer specifiek in de Kempen) in de Franse tijd, tussen 1797 en 1810. De Fransen hanteerden toen een strenge douanewetgeving, waardoor het illegaal werd een breed gamma aan voornamelijk Britse producten in te voeren. Denk bijvoorbeeld aan textiel, suiker, tabak, koffie, specerijen en kleurstoffen. Smokkelen was in die periode geen overlevingsstrategie, maar een manier om serieuze winsten te maken. De legale markt bleef te allen tijde groter, maar het smokkelen gebeurde echt op grote schaal.

Dirk Lueb (°1988) promoveerde afgelopen oktober aan de Universiteit Antwerpen op een proefschrift over het aanpassingsvermogen van smokkelnetwerken in het Belgisch-Nederlandse grensgebied tijdens de Franse tijd. Voorheen was hij als onderzoeksassistent en junior onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen waar hij onder andere onderzoek deed naar identiteitsvorming in grensregio’s tijdens de lange negentiende eeuw.