Jaarboek 1914, X nr. 1 [XI] (met pdf)

  • [toespraak inhuldiging Taxandriamuseum] (L. Stroobant), p.7
  • De Geschied- en Oudheidkundige Kring der Kempen “Taxandria”. Voordracht gehouden op de inhuldigingszitting van het Museum “Taxandria” (J.E. Jansen), p.10
  • Les hunnebedden de Drouwen (J. Stroobant), p.18
  • De drijvlakkige Mortier van Desschel [Dessel] (A. Reydams), p.38
  • Het klein torentje van St. Pieterskerk te Turnhout (J.E. Jansen), p.39
  • Merxplas [Merksplas] (E. Adriaensen), p.49
  • Die Costuymen oft Ordonnancien van Marcxplas [Merksplas] (E. Adriaensen), p.50

Klik hier om het boek in PDF-formaat te bekijken.