Jaarboek 1922, [XIV] nr.3-4

  • Meerle door de Eeuwen heen [Parochie, Wonderdadig Lieve Vrouwenbeeld, Pastoors en kapelanen, H. Geesttafel, Onderwijs) (J.E. Jansen en L. Van Nueten), p.99
  • Archivalia. Oud Inventaris van eenige stukken uit het St.Pieterskapittel te Turnhout (J.E. Jansen), p.130
  • Kunstnieuws. Kunsthistorische Tentoonstelling en (J.E. Jansen), p.134
  • Geschiedkundig Congres der Kempen
  • [Kunstnieuws], p.172
  • Boekennieuws, p.174