Jaarboek 1931, Bulletijn III nr. 3 (met pdf)

  • Geschied- en Oudheidkundig Congres-Tentoonstelling der Antwerposche Kempen te Esschen (Taxander), p.1
  • De Gevel- en Veldkapellekens in de Kempen (J.E. Jansen), p.3
  • Reglementen en gebruiken der stad Turnhout in de XVIIe eeuw (J.E. Jansen), p.4
  • Verslag over den toestand in “Taxandria” in 1931 (J. Steffens), p.6
  • Kempische Boekenschouw, p.9
  • In Memoriam A.L.J. Diercxsens (J.E. Jansen), p.11
  • Aanwinsten, p.12

Klik hier om het boek in PDF-formaat te bekijken.