Jaarboek 1932, IV nr. 1 (met pdf)

  • Taxandria Bestuur en Ledenlijst, p.5
  • De Congregatie der Geestelijke Dochters van den Derden Regel Sancti Francisci te Turbhout (L. Ceyssens), p.10
  • Schoolmeester-koster te Tongerloo in de XVIIe en XVIIIe eeuwen (H. Erens), p.39
  • Documenten: Lijst van de pastoors van Veerle en Vorst Brief der relikwieën van het H. Kruis van Mol en Geel. 1688 Veeplaag te Westerloo 1682 (J.E. Jansen), p.54
  • Kempische Boekenschouw (J.E. Jansen), p.61
  • Aanwinsten van het museum, p.64

Klik hier om het boek in PDF-formaat te bekijken.