Jaarboek 1932, IV nr. 2-3 (met pdf)

 • Een Kempisch kunstschilder, Karel Boom. Zijn leven, zijn werken (J.E. Jansen), p.65
 • Verzoening tusschen, Ambrosius Kyntschot en Adriaan Knechts (A. Gielens), p.96
 • De bijzondere Lagere- en Bewaarscholen te Turnhout in de 19e eeuw (A. Dierckssens), p.99
 • Documenten: Smeekschrift der gemeente Oostmal [Oostmalle], p.107
 • Arendonk onder het Schrikbewind der Fransche Omwenteling (A. Erens), p.108
 • Folklore: Gebed “De Zeven Sloten”, p.110
 • Vorm tot het maken van lederen tabakzakken in het begin der XIXe eeuw
 • Kronijk. Oudheidkundige vondst te Boisschot, p.112
 • Koninklijke ST. Sebastiaansgilde van Santhoven (J. Roelants), p.113
 • In Memoriam A.F.J.A. Versteylen (J.E. Jansen), p.114
 • E.P. Waterschoot, p.116
 • Kempische Boekenschouw (X & J.E. Jansen), p.120
 • Aanwinsten van het museum, p.121

Klik hier om het boek in PDF-formaat te bekijken.