Jaarboek 1934, VI nr. 1 (met pdf)

  • Zijne Majesteit Koning Albert Ï, p.3
  • Jaarverslag 1933, p.5
  • Het kosterschap en het Onderwijs te Beersse [Beerse] (K. Van Nyen), p.10
  • De uiterste wilsbeschikking van den laatsten prior van het klooster der Wilhelmieten van ’s Hertogenbosch (L. Ceyssens), p.28
  • Turf te Arendonk (L. C.), p.36
  • Overzicht van archieven van Zandhoven, berustende op het Staatsarchief te Antwerpen (A. Gielens), p.40
  • In memoriam Jhr Van den Hove d’Ertsenryck (J.E. Jansen), p.41
  • Kempische boekenschouw (J.E. Jansen), p.47
  • Aanwinsten museum, p.48

Klik hier om het boek in PDF-formaat te bekijken.