Jaarboek 1934, VI nr. 2-3 (met pdf)

  • Projekt eener vaart door de Zuid Antwerpsche Kempen. Einde XVIIIe eeuw (A. Erens), p.52
  • Over den plaatsnaam Beersse of Beerse (K. Van Nyen), p.86
  • Verklaring van de beteekenis van eenige Kempische plaatsnamen (W.H. Claes), p.96
  • Grobbendonck in de voorgeschiedenis [Grobbendonk] (G. Hasse), p.104
  • St. Sebastiaansgilde Arendonck [Arendonk] (L.C.), p.106
  • De Keuren van Turnhout (J.E. Jansen), p.108
  • In memoriam L. Melis (J.E. Jansen), p.140
  • Kempische boekenschouw (J.E. Jansen), p.142
  • Aaanwinsten museum, p.149

Klik hier om het boek in PDF-formaat te bekijken.