Jaarboek 1935, VII nr. 2

  • Klein Peerken (J. Nuyts), p.68
  • In memoriam pater Daems (algemeen overste Scheut) (J. Calbrecht), p.76
  • In memoriam L.X. Adriaensen O. Praem. (J.E. Jansen), p.80
  • In memoriam S. Daems (J.T.), p.87
  • De Cijnsboeken van het land van Turnhout (J.E. Jansen), p.88
  • Kempische boekenschouw (J.E. Jansen), p.122
  • Aanwinsten museum, p.123