Jaarboek 1935, VII nr. 3-4 (met pdf)

  • Bij het overlijden van Hare Majesteit Koningin Astrid, p.124
  • Zonderlinge weddingen te Beerse (K. Van Nyen), p.125
  • Codicil van Eerw. Heer Peter-Pauwel Rubens – 6 aug. 1684, p.129
  • Boerenkrijg te Arendonk (L. C.), p.134
  • De Cijnsboeken van het land van Turnhout (J.E. Jansen), p.139
  • Kronijk, p.175
  • In memoriam Jozef Stefens (J.E. Jansen), p.177
  • Kempische boekenschouw (J.E. Jansen), p.179
  • Aanwinsten museum, p.181

Klik hier om het boek in PDF-formaat te bekijken.