Jaarboek 1936, VIII nr. 1 (met pdf)

  • Verslag over de werkzaamheden van den Koninklijken Geschied- en Oudheidkundigen Kring “Taxandria” in den loop van 1935 (W.H. Claes), p.3
  • Westerloo en de Prinselijke familie de Merode (J.E. Jansen), p.5
  • Tongerloo en Ste Dimfna (A. O’Flanders), p.31
  • Heerlijkheid, Bestuur, Rechtsmacht Beerse in vroeger tijd . (K. Van Nyen), p.56
  • School en Geschiedenis (E.V.H.), p.67
  • Kempische Boekenschouw (J.E. Jansen), p.71
  • [Bibliographie der Antwerpsche Kempen arrondissement Turnhout, afzonderlijk gepagineerd], p.65-

Klik hier om het boek in PDF-formaat te bekijken.