Jaarboek 1937, IX nr. 1-2

  • Jaarverslag (W.H. Claes), p.3
  • Johannes Driedoens van Turnhout [Driedo] (P. Hermes Peeters OFM), p.6
  • Westerloo en de prinselijke familie de Merode (J.E. Jansen), p.31
  • Heerlijkheid, Bestuur, Rechtsmacht Beerse in vroeger tijd – De Schepenbank (K. Van Nyen), p.64
  • Kronijk. Heropening van het stedelijk Museum, p.97
  • Joannes Adrianus Versteylen, prelaat der Norbertijner abdij van ’t Park (J.E. Jansen), p.103
  • Aan het Bestuur der Boerinnengilden in de Kempen (J.E. Jansen), p.105
  • Voordracht met lichtbeelden, p.107
  • Kempisch Boekennieuws (J.E. Jansen), p.108
  • [Bibliographie der Antwerpsche Kempen arrondissement Turnhout, afzonderlijk gepagineerd], p.129-