Jaarboek 1937, IX nr. 4

  • Heerlijkheid, Bestuur, Rechtsmacht Beerse in vroeger tijd. (slot) (K. Van Nyen), p.164
  • De Rederijkerskamer Sinte Apollonia, bijgenaamd “Het Heibloemken” en letterkundige genootschappen in de XIXe (J.E. Jansen), p.188
  • eeuw te Turnhout
  • Documentatie. Markten te Arendonk (1482-1625), p.206
  • Kronijk, p.208
  • Kempisch Boekennieuws, p.215
  • Inhoudstafel, p.219
  • [Bibliographie der Antwerpsche Kempen arrondissement Turnhout, afzonderlijk gepagineerd], p.177-