Jaarboek 1938, VII nr 1-2

 • De oudste leenhoven van Kasterlee (J. & A. Van Gorp), p.3
 • De Rederijkkamer St. Apolonia (Vervolg en Slot) (J.E. Jansen), p.17
 • Kerstvertelling [vertaling uit het Duits] (J. Simons), p.54
 • Documentatie: Verzoekschrift van de ingezetenen van Baarle Hertog aan de staten van Brabant, p.56
 • Document: Hulde aan de Gasthuiszusters van Turnhout, p.63
 • In memoriam E.P. Frans Dierckx S.J., p.64
 • In memoriam Monseigneur Lodewijk Van Dyck, p.76
 • In memoriam Z.E.H. Willem Van Neylen, p.80
 • In memoriam Dr H.G.A. Obreen, p.83
 • Kronijk, p.84
 • Kempisch Boekennieuws, p.89
 • [Bibliographie der Antwerpsche Kempen arrondissement Turnhout, afzonderlijk gepagineerd], p.193-