Jaarboek 1939, VII nr. 1 (met pdf)

  • Verslag over de werkzaamheden van den Koninklijken Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria in 1938 (J. Nuyts), p.3
  • Pieter Frans Pelgrims pastoor van Arendonk 1838-1863 (L. C. p.), p.7
  • De Kempische schilder Karel Ooms (J.E. Jansen), p.19
  • Documentatie: 1663 glasraam; rechtspleging in het Land van Turnhout [16de eeuw], p.48
  • In memoriam Dr L.J. Goffin (J.E. Jansen), p.53
  • In memoriam Napoleon Daems (J.E. Jansen), p.54
  • In memoriam Karel Boom (J.E. Jansen), p.60
  • Kempisch Boekennieuws, p.65
  • Aanwinsten voor het museum

Klik hier om het boek in PDF-formaat te bekijken.