Jaarboek 1940, VIII

 • De Brabantsche Omwenteling (J.E. Jansen), p.1
 • Eenige liederen over de Brabantsche Omwenteling van 1789 (J. Nuyts), p.82
 • Taxandria, jaarverslag (J. Nuyts), p.98
 • Het Kosterschap en het Onderwijs te Beerse in vroeger tijd (K. Van Nyen), p.101
 • Volkskalender van Turnhout (J.E. Jansen), p.111
 • Documenten [honorabele amende... 17de eeuw] [genealogie Van, p.139
 • Gompel-Loovens 18de eeuw]
 • In Memoriam Benedictus van Doninck, abt van Godsdal (B. Mehren), p.142
 • Kempisch boekennieuws (J.E. Jansen), p.151
 • Necrologie (F. Rommens), p.154
 • Bibliografie [p. 53-84], p.156