Jaarboek 1944-1946, XII (met pdf)

  • Een adellijk Noordbrabantsch-Turnhoutsch geslacht: Familie de Fierlant (J.E. Jansen), p.3
  • Bevolking van de Kempische dorpen op het einde van de XVIIIe eeuw (J.E. J. [Jansen]), p.47
  • Jaarverslag 1944-1945 (J. Nuyts), p.56
  • Sprokkelingen. Turnhout in de Fransche Letterkunde (A.C.), p.59
  • In Memoriam: Mr. L. Boone, J. Taeymans, Bon du Four, J. Ceulemans, Fr. Crols, L. Senden (J.E. J. [Jansen]), p.61
  • De Familie van J.K. Huysmans te Turnhout (A. Claes), p.90
  • Een Kempische Kunstenaar (E. Vosters) (L. C.), p.97
  • Kempische Kronijk, p.106
  • Kempisch Boekennieuws (J.E. Jansen), p.108

Klik hier om het boek in PDF-formaat te bekijken.