Jaarboek 1948, XIV nr. 3 (met pdf)

  • Turnholto-Lovaniensia I. Hoogleeraar Jasper van Kinschot en zijn invloed (H. De Vocht), p.3
  • De oude Schuttersgilden in de Antwerpse Kempen. (5) (J.E. Jansen), p.12
  • De moeilijkheden van de Rentmeester der Domeinen te Turnhout in de jaren 1582- 1583 (J. Van Roey), p.20
  • [In memoriam] Pater Fleerackers (J. Van Laer), p.31
  • De minderbroeders in de Kempen vóór 1797 (P.B. de Meyer), p.37
  • Valkerij in de Kempen (J. Coveliers), p.52
  • Een treurige Familiegeschiedenis en een geval van Heirkracht in het Momboorschap te Tielen in de 18e eeuw (F. Verbiest), p.54
  • Kempische kronijk, p.62
  • Kempisch Boekennieuws, p.66

Klik hier om het boek in PDF-formaat te bekijken.