Jaarboek 1952, XVIII Nrs 3-4 [XXIV] (met pdf)

  • De achttiende-eeuwse verslagen der Antwerpse bisschoppen aan de H. Stoel over de staat van hun bisdom (C. De Clerq), p.115
  • Kempische Rome-pelgrims in het Heilig Jaar 1500 (R. Peeters), p.214
  • Schilder Wouter Lauwen van Retie (17e eeuw) (E.S. [E. Sneyers ?]), p.217
  • Kanunnik Ambrosius Mathaeus Erens (R. P. [R. Peeters]), p.218

Klik hier om het boek in PDF-formaat te bekijken.