Jaarboek 1959-60, XXXI- XXXII Nrs 3-4

  • Parochiebezoeken van Bisschop Nelis (C. De Clercq), p.113
  • De Turnhoutse Muggenbrand van 1755 (E. Van Autenboer), p.167
  • Necrologium der Sepulchrienen van de Heilig-Grafpriorij te Turnhout (1662-1960) (M. Hereswitha), p.185
  • De steenweg Antwerpen-Turnhout en de Turnhoutse Arrondissementsraad in 1810 (J. Bolckmans), p.221
  • Beerse. Gemeente-profijtjes in vroeger tijd (A. Keersmaekers), p.233